PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

USA:n verouudistus ja konsernin veroraportointi – Mitä on odotettavissa?

Presidentti Trump sekä Yhdysvaltain hallitus ennakoivat maahan mittavaa verouudistusta. Odotettavissa on, että uudistus astuisi voimaan myöhemmin tänä vuonna.

Uudistus ja sen mahdollinen sisältö ovat herättäneet paljon keskusteluja, ja monet Yhdysvalloissa toimivat yhtiöt ovatkin Trumpin valinnasta lähtien seuranneet tilannetta jännityksellä. Verolaskentamielessä tilanne on myös haasteellinen, sillä kansainvälisesti toimivien konsernien on ratkaistava, miten ne huomioivat mahdolliset uudistukset omassa veroraportoinnissaan.

Uudistus saattaa muun muassa alentaa yhteisöverokantaa, vaikuttaa menojen vähennyskelpoisuuteen, mahdollistaa aineellisen ja aineettoman omaisuuden investointien suoran kulukirjaamisen verotuksessa poistojen sijasta ja vaikuttaa sekä korkojen että tappioiden vähennysmahdollisuuksiin.

Mikäli uudistus menee läpi sellaisenaan, on tiedossa uudistuksia myös kansainväliseen verotukseen ja osinkoverotukseen, sillä ehdotukset ovat sisältäneet muun muassa maininnan pakollisesta ”toll taxista” kotiuttamattomiin voittovaroihin liittyen riippumatta siitä, onko päätöstä kotiuttamisesta tehty vai ei.

Uudistuksen vaikutukset ulottuisivat myös tuontiin ja vientiin, sillä tavaroiden ja palveluiden viennistä saadut bruttotulot olisivat verovapaita ja vastaavasti maahantuontia verotettaisiin ilman oikeutta vähennyksiin. Erityisesti tämä esitys on herättänyt suurta vastustusta Yhdysvalloissa. Muutoinkin uudistus on vielä pahasti kesken, joten nähtäväksi jää, missä muodossa ehdotukset toteutuvat.

PwC USA:n veroasiantuntija Nils Cousin oli maaliskuussa Helsingissä puhumassa mahdollisen verouudistuksen vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin:

PwC USA on analysoinut ehdotusta tarkemmin erityisesti verolaskennan näkövinkkelistä. Tarkemman analyysin ja lisätietoja löydät täältä. PwC USA seuraa tilannetta ja raportoi uudistuksen etenemisestä sivuillaan.