PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudet siirtohinnoittelun dokumentointisäännökset voimaan Venäjällä

Venäjällä tuli 27.11.2017 voimaan uusi siirtohinnoittelulainsäädäntö (Federal Law No. 340-FZ, ”On Amending Part One of the Tax Code of the Russian Federation in Connection with the Implementation of the Common Reporting Standard and Documentation on MNE”), jonka johdosta nyt myös Venäjällä on lukuisten muiden maiden tavoin otettu käyttöön kolmiportainen siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuus.

Uuden lainsäädännön mukaan venäläisten kansainväliseen konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee laatia kolmiportainen siirtohinnoitteludokumentointi, jos konsernin yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 50 miljardia ruplaa (noin 720 miljoonaa euroa). Raportointikynnys on siinä mielessä poikkeava, että se koskee koko kolmiportaista siirtohinnoitteludokumentointia, kun taas Suomen ja muiden EU-maiden dokumentaatiovaatimuksissa euromääräinen raja on asetettu vain maakohtaisen raportin antamiselle.

On kuitenkin huomioitava, että vaikka 50 miljardin ruplan raja ei ylittyisikään, verovelvollisen on laadittava aikaisemman lainsäädännön mukainen siirtohinnoitteludokumentaatio, mikäli sillä on etuyhteysliiketoimia.

Kolmiportainen siirtohinnoitteludokumentointi koostuu konserniraportista (Master File), paikallisraportista (Local File) ja maakohtaisesta raportista (Country-by-Country Report). Tämän lisäksi venäläisyhtiöiden on jatkossa toimitettava maakohtaiseen raportointiin liittyvä ilmoitus (ns. notifikaatio) Venäjän veroviranomaisille.

Uuden lainsäädännön mukainen konserniraportti, maakohtainen raportti sekä notifikaatio on annettava verovuosilta, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen. Paikallisraportti on kuitenkin annettava vasta 2018 alkaen. Lisäksi on huomattava, että paikallisraportti tulee laatia kalenterivuosittain, kun taas konserniraportin, maakohtaisen raportin sekä notifikaation raportointiajanjakso noudattelee konsernin ylimmän emoyhtiön tilikautta.

Paikallisraportin sisältövaatimukset noudattelevat jo Venäjällä entuudestaan voimassa olevaa siirtohinnoittelun dokumentointilainsäädäntöä (Article 105.15 of Russian Tax Code), minkä lisäksi uusi lainsäädäntö antaa lisäyksiä paikallisraportin sisältövaatimuksiin.

Tärkeitä päivämääriä uuteen raportointiin liittyen:

  • Maakohtaisen raportin notifikaatio tulee jättää 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  • Maakohtainen raportti on jätettävä 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  • Konserniraportti on annettava veroviranomaisen kehotuksesta. Veroviranomaiset voivat pyytää konserniraporttia aikaisintaan 12 kuukautta tilikauden päättymisestä.
  • Paikallisraportti on annettava veroviranomaisen kehotuksesta. Veroviranomainen voi pyytää paikallisraporttia aikaisintaan raportointivuotta seuraavan kalenterivuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Vuosien 2018–2019 osalta sovelletaan kuitenkin pidempää määräaikaa, jonka mukaan veroviranomainen voi pyytää uusien dokumentointivaatimusten mukaista paikallisraporttia vuoden 2018 osalta aikaisintaan 31.12.2019 ja vuoden 2019 osalta aikaisintaan 31.12.2020.

Lue lisää Venäjän uusista siirtohinnoittelun dokumentointivelvollisuuksista