PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistuksia siirtohinnoittelussa Meksikossa ja Ukrainassa

Meksiko Meksikossa on annettu uutta siirtohinnoittelulainsäädäntöä (Article 76-A, Income Tax Law), jonka mukaan verovelvollisen on tietyin edellytyksin laadittava kolmiportainen siirtohinnoitteludokumentointi sisältäen konserniraportin, paikallisraportin sekä maakohtaisen raportin (CbCR). Kolmiportainen dokumentointi on laadittava ensimmäistä kertaa verovuoden 2016 osalta ja dokumentointi on toimitettava veroviranomaisille 31.12.2017 mennessä.

Lisäksi veronmaksajien oikeussuojaa valvova elin Prodecon on antanut 3. huhtikuuta 2017 tarkempaa ohjeistusta edellä mainitusta dokumentoinnista. Ohjeistus on suurilta osin linjassa BEPS-toimenpide 13:n suositusten kanssa ja se tarjoaa meksikolaiselle verovelvolliselle lainsäädäntöä yksityiskohtaisempaa ohjeistusta kolmiportaiseen siirtohinnoitteludokumentointiin liittyen. Lue lisää

Ukraina

Myös Ukrainassa on annettu uutta siirtohinnoittelulainsäädäntöä. Lainsäädäntö astui voimaan vuoden 2017 alusta. Uusi lainsäädäntö sisältää ainakin seuraavat muutokset maan siirtohinnoittelusäännöksiin:

  • Dokumentointivelvollisuuden raja-arvoja nostettiin. Jatkossa, jos ukrainalaisen verovelvollisen liikevaihto ylittää USD 5,4 miljoonaa tai yhtiön ja ulkomaalaisen konserniyhtiön välisten liiketoimen kokonaisarvo ylittää USD 357 ooo, kuuluu verovelvollinen dokumentoinnin piiriin.
  • Lisäksi uusia konsernin liiketoimityyppejä on otettu dokumentointivelvollisuuden piiriin.
  • Dokumentoinnin laiminlyönnistä seuraavia sanktiosäännöksiä on muutettu ja uusia sanktiosäännöksiä annettu. Esimerkiksi dokumentoinnin antamatta jättämisestä voi seurata n. 300 USD:n suuruinen sanktio.
  • Uusia säännöksiä verrokkitietohakuihin liittyen on annettu.
  • Siirtohinnoitteludokumentoinnissa esitettäväksi vaadittavia tietoja on lisätty.

Lue lisää Ukrainan uusista säännöksistä