PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistuneen kirjanpitolain ja -asetuksen säännökset

Kirjanpitolaki uudistui 1.1.2016 ja sen myötä uudistui myös kirjanpitoasetus. Kirjanpitoasetuksen rinnalle tuli pien- ja mikroyrityksiä varten valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA). Uudistus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin, jonka tarkoituksena on mm. keventää sääntelyä etenkin pienyritysten osalta.