PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi hallituksen esitysluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi

Valtiovarainministeriö on 26.10.2018 lähettänyt lausuntokierrokselle uuden esitysluonnoksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi. Olemme käsitelleet aiempaa, keväällä annettua esitysluonnosta tässä artikkelissa. Uusi esitysluonnos sisältää jonkin verran muutoksia aikaisempaan esitykseen verrattuna. Lakimuutoksen ehdotettu voimaantulo siirtyy vuodella eteenpäin, ja uuden ehdotuksen lakimuutoksia esitetään sovellettavaksi ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.