PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi ohje kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta yhteisöjen verotuksessa

Verohallinnon antamassa syventävässä ohjeessa käsitellään kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista yhteisöjen tuloverotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisella yhteisöllä voi olla sellaisia tuloja, joihin toisen valtion kansallisten säännösten ja verosopimuksen soveltamisen jälkeen verotusoikeus on myös toisella valtiolla. Verohallinnon uusi ohje on voimassa 1.10.2020 alkaen toistaiseksi.

Verohallinnon ohjeessa selvitetään varsin kattavasti kansainvälistä kaksinkertaista verotusta koskevia oikeudellisia perusteita ja niiden taustaa. Lisäksi ohje esittelee käytännön esimerkkitilanteita säännösten soveltamisesta Suomessa yleisesti verovelvollisen yhteisön verotuksessa muun muassa eri menetelmien osalta.

Ohjeessa avataan myös verotusmenettelyprosessia tilanteessa, jossa Suomessa yleisesti verovelvollinen vaatii ulkomaisen veron hyvitystä. Uuden ohjeen tavoitteena on osaltaan selventää aiheen ympärillä olevaa säännöstöä sekä tehdä tilanteiden arviointi jo ennalta verovelvolliselle helpommaksi.

Ohjeessa sivutaan myös riitojen ratkaisua. Keskustelu kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen ympärillä on lisääntynyt ja Suomessa on yhä enemmän tilanteita, joissa ratkaisuja haetaan oikeusteitse.

Verohallinnon ohje nostaakin esiin verosopimuksiin perustuvan keskinäisen sopimusmenettelyn (Mutual Agreement Procedure, MAP) vaihtoehdoksi tilanteissa, joissa on syntynyt verosopimuksen vastaista verotusta. Tällöin valtioiden toimivaltaiset viranomaiset yrittävät yhdessä löytää ratkaisun verosopimuksen määräysten vastaiseen verotukseen.