PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vaalilupausten lunastaminen

Vaalit on saatu päätökseen, ja seuraavaksi alkaa työnteko ja lupausten lunastaminen. Kolmen suurimman puolueen verotukseen liittyvissä vaaliohjelmissa luvataan pk-yritysten ja elinkeinonharjoittajien verotukseen uudistuksia ja lisäksi toimenpiteitä, jotka kannustavat työllistämään ja tekemään investointeja. Lisäksi on todettu, että yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun ja harmaan talouden torjuntaan on puututtava. Viimeisenä haluan nostaa esiin myös vaalilupauksen siitä, että verotuksen pitää olla ennustettavaa, johdonmukaista ja sitä tulee yksinkertaistaa.

Yllä mainitut asiat ovat sellaisia, joiden kaikki varmasti toivovat toteutuvan. Näiden toimenpiteiden seurauksena saadaan lisää työpaikkoja viime vuosina menetettyjen työpaikkojen sijaan. Verotuksen ennustettavuus, johdonmukaisuus ja yksinkertaisuus on hyvinkin suotavaa, jotta liiketoimintaa voidaan harjoittaa luottavaisin mielin ja jotta verotus aiheuttaisi mahdollisimman vähän ylimääräistä työtä, muussa kuin siinä tarkoituksessa mihin se on tarkoitettu: rahan keräämiseksi valtion välttämättömien kulujen kattamiseksi.

Mutta kun tarkastelemme ympärillä tapahtuvia muutoksia ja hankkeita, mahdollisista hallituksen toimenpiteistä huolimatta muutokset muualla kuin Suomessa viittaavat siihen, että asiat eivät yksinkertaistu ja ennustettavuuden kanssakin on vähän niin ja näin. BEPSin myötä verotukseen tulee varmasti lisää sääntelyä, johon myös Suomen on mukauduttava ja tätä myöten implementoitava uutta lainsäädäntöä. Uusi lainsäädäntö ja vaatimukset eivät ainakaan vähennä yhtiöiden hallinnollista työtä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muun muassa siirtohinnoittelun maailmaan tulee uusia merkittäviä muutoksia ja uudet ohjeistukset tulevat muuttamaan nykyisenkin epävarman tilanteen entistä haastavammaksi. Ainakaan enempää ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta ei varmasti ole luvassa sieltä suunnasta.

On tietysti muistettava, että onhan meillä nytkin ollut OECD:n antamia ohjeistuksia, erityisesti siirtohinnoitteluun liittyen. Ohjeistus on ollut jopa suppeaa siitä näkökulmasta, että guidelinesit ovat toimineet tulkintaohjeena pitkään eivätkä ohjeet ole olleet liian laajat sivumääräisestikään. Siitä huolimatta lähes jokainen maa, joka on tulkinnut samoja säännöksiä ja lukenut noita samoja ohjeita, on onnistunut tulkitsemaan niitä lähes jokainen omalla tavallaan. Valtioiden välisiltä veroriidoilta ei ole vältytty.

Ehkä emme voikaan luottaa siihen, että BEPS-toimenpiteet tai muu EU-lainsäädännön harmonisointi pelastaa meidät epävarmuudelta ja takaa johdonmukaisuuden verolainsäädännössä. Tukeudumme sen sijaan vahvasti Suomeen muodostettavaan uuteen hallitukseen ja puolueiden lupauksiin paremmasta verotulevaisuudesta kotimaassa. Sekin auttaisi jo paljon, että Suomen rajojen sisällä tapahtuva toiminta on ennustettavaa, johdonmukaista ja yksinkertaista ja omien viranomaisten toimenpiteet tukevat tätä linjaa. Onnea ja menestystä muodostettavalle uudelle hallitukselle! Policen sanoin: I’ll be watching you.