PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vahvistettuja tappiota ja omistajanvaihdosta koskeva Verohallinnon ohje on päivitetty

Verohallinnon ohje koskien vahvistettuja tappioita ja omistajanvaihdosta on päivitetty. Päivitetty ohje on voimassa 24.6.2020 alkaen toistaiseksi. 

Verohallinnon ohje käsittelee osakeyhtiöiden, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiöiden omistajanvaihdoksen vaikutusta tappioiden vähentämiseen sekä menettelyä poikkeusluvan myöntämiseksi tilanteessa, jossa tappiot eivät omistajanvaihdoksen vuoksi olisi vähennettävissä. Ohjeessa esitettyjä periaatteita sovelletaan soveltuvin osin myös muiden yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien verotuksessa sekä käyttämättömiin yhtiöveron hyvityksiin. 

Ohjetta on nyt päivitetty vastaamaan uusinta oikeuskäytäntöä ja nämä oikeustapaukset on tuotu ohjeeseen esimerkeiksi ja täsmentämään verolainsäädännön soveltamista. Omistajanvaihdosta osakeyhtiössä koskevaa lukua ja omistajanvaihdoksen ajankohtaa koskevaa lukua on myös täydennetty erilaisilla omistajanvaihdostilanteilla.