PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valtiontukea saavien yritysten rekisteröitymisvelvollisuus

Tukea saavien teollisuusyrityksien, joille ei makseta tukea veronpalautuksena vaan jotka saavat sen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona, on rekisteröidyttävä tuensaajarekisteriin. Näitä ovat muun muassa ne teollisuusyritykset, jotka ostavat ja käyttävät toiminnassaan teollisuuden alemman sähköverotason II sähköä, sekä yritykset, jotka saavat yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tukea alempana verotasona. Tuensaajarekisteriä ylläpitää Verohallinto.