PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valtiontukea saavien yritysten rekisteröitymisvelvollisuus

Tukea saavien teollisuusyrityksien, joille ei makseta tukea veronpalautuksena vaan jotka saavat sen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona, on rekisteröidyttävä tuensaajarekisteriin. Näitä ovat muun muassa ne teollisuusyritykset, jotka ostavat ja käyttävät toiminnassaan teollisuuden alemman sähköverotason II sähköä, sekä yritykset, jotka saavat yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tukea alempana verotasona. Tuensaajarekisteriä ylläpitää Verohallinto.

Lähtökohtaisesti sähkön luovuttaneet verkkoyhtiöt ilmoittavat tiedot niistä yrityksistä, joille ovat luovuttaneet alemman veroluokan sähköä. Jos sähköä alemmalla veroluokalla ostanut yritys luovuttaa sähköä eteenpäin käytettäväksi sähköveroluokan II tarkoitukseen, on myös sen yrityksen, jolle sähköä on luovutettu, rekisteröidyttävä tuensaajarekisteriin. Tällaisessa tapauksessa Verohallinto ei saa tietoa oikeasta tuensaajasta verkonhaltijan toimittamista tiedoista. Sähköä loppukäyttäjälle luovuttanutta yritystä pyydetään ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot eteenpäin luovutetusta sähköstä.

Rekisteröitymisvelvoite perustuu EU:n avoimuusvelvoitteeseen, jonka mukaan EU-jäsenmaiden on julkaistava tietoja myöntämistään valtiontuista. Sen tarkoituksena on lisätä valtiontukien avoimuutta. Yrityksille myönnettyjen yli 500 000 euron tukien yhteenvetotiedot julkaistaan kunkin jäsenvaltion valtiontukiverkkosivulla. Rekisteröitymisvelvoite koskee 1.7.2016 jälkeen myönnettyjä tukia.

Tuensaajarekisteröinnin voi tehdä täällä.