PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoitusten voittojen verotusta

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään, onko veropohjaa mahdollista tiivistää ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille 5 prosentin lähdevero ja periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa. Työryhmä ottaa selvityksissään huomioon EU-oikeuden, verosopimukset ja mahdollisten muutosten vaikutuksen eri toimijoihin, erityisesti yleishyödyllisiin yhteisöihin, Suomessa.

Hallitusohjelman mukaan veropohjan tiivistäminen on erityisen tärkeää globaalissa taloudessa, jossa rahavirrat ylittävät kansalliset rajat. Tiivis veropohja mahdollistaa matalat verokannat ja tasapuolisen verotuksen, mitkä edistävät yritystoimintaa, työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointia.

Työryhmä koostuu asiantuntijaedustajista valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, Turun yliopistosta, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja finanssialalta. Työryhmän toimikausi on 22.6.2020–31.5.2021. Työryhmä pyrkii kuitenkin siihen, että alustavat johtopäätökset olisivat käytettävissä viimeistään maaliskuussa 2021.