PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoitusten voittojen verotusta

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään, onko veropohjaa mahdollista tiivistää ottamalla käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille 5 prosentin lähdevero ja periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa. Työryhmä ottaa selvityksissään huomioon EU-oikeuden, verosopimukset ja mahdollisten muutosten vaikutuksen eri toimijoihin, erityisesti yleishyödyllisiin yhteisöihin, Suomessa.