PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Varainsiirtovero työsuhdeoptioiden käytön yhteydessä

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen KHO 9.3.2017 T:1031 (KHO:2017:39) mukaan työsuhdeoption vastaanottaminen ei ole arvopaperin omistusoikeuden luovutuksena pidettävä oikeustoimi, joten sen perusteella ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveroa ei tarvitse myöskään periä silloin, kun työntekijä merkitsee saamillaan työsuhdeoptioilla työnantajayhtiön uusia osakkeita tai sellaisia osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa osakeannissa. Varainsiirtovero tulee kuitenkin maksettavaksi siinä tapauksessa, kun työntekijä merkitsee yhtiön ns. vanhoja osakkeita, eli osakkeita jotka yhtiö on hankkinut ostamalla ne ulkopuolisilta tahoilta tai hankkii kun työntekijä työsuhdeoptioita käyttämällä muutoin hankkii olemassa olevia osakkeita.

Verohallinto antoi aikanaan 30.9.2014 työsuhdeoptioiden verotusta koskevan ohjeen, jossa se katsoi, että työsuhdeoption antaminen olisi varainsiirtoverolain tarkoittama arvopaperin luovutus. Tämä ohje on nyt uuden KHO:n päätöksen valossa virheellinen. Optioita käytettäessä varainsiirtovero tulee maksettavaksi vain siltä osin kuin optioilla merkitään tai hankitaan vanhoja osakkeita. Tällöin varainsiirtovero 1,6 % tulee maksaa merkittävien tai hankittavien osakkeiden käyvästä arvosta.

Jos varainsiirtoveroa on maksettu työsuhdeoptioiden saamisen johdosta, virheellisesti maksetun varainsiirtoveron voi vaatia palautettavaksi. Avustamme mielellämme tämän asian selvittämisessä.