PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Varainsiirtoveroa arvopapereiden luovutuksessa koskeva Verohallinnon ohje on päivitetty

Arvopapereiden varainsiirtoverotusohjetta on päivitetty. Verohallinnon päivitetty ohje on voimassa 10.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Nyt päivitetyssä ohjeessa tehdyt muutokset liittyvät kaikki marraskuussa 2019 voimaan tulleisiin muutoksiin:

  • Varainsiirtoveron voi ilmoittaa ja maksaa myös Suomessa rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja.
  • Jokaisen ilmoittautumisvelvollisen on annettava oma varainsiirtoveroilmoitus ja tiettyjen asiakasryhmien on vastaisuudessa annettava ilmoitus lähtökohtaisesti sähköisesti. Ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvät puutteet ja laiminlyönnit on sanktioitu.
  • Varainsiirtoveron voi maksaa OmaVerossa ja maksamiseen käytetään asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa.

Nyt päivitettyyn ohjeeseen on otettu mukaan maininta myös korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2019:156, jossa poikkeuksellisesti sovellettiin varainsiirtoverolain sisältämää veronkiertosäännöstä rajoitetusti verovelvollisten välillä tapahtuneeseen arvopapereiden luovutukseen.

Lisäksi ohjeessa on tarkennettu soveltamisohjetta osingonjako in natura -tilanteissa. Soveltamiskäytäntöä on myös muutettu liittyen osinko-oikeuden pidätykseen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Kriteerien täyttyessä pidätetyn osinko-oikeuden arvoa ei lueta osaksi osakkeiden luovutushintaa, eikä siitä siten makseta varainsiirtoveroa.