Varainsiirtoveroa arvopapereiden luovutuksessa koskeva Verohallinnon ohje on päivitetty

19.8.2020  |  Uutiset, Verotus

Arvopapereiden varainsiirtoverotusohjetta on päivitetty. Verohallinnon päivitetty ohje on voimassa 10.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Nyt päivitetyssä ohjeessa tehdyt muutokset liittyvät kaikki marraskuussa 2019 voimaan tulleisiin muutoksiin:

  • Varainsiirtoveron voi ilmoittaa ja maksaa myös Suomessa rajoitetusti verovelvollinen luovutuksensaaja.
  • Jokaisen ilmoittautumisvelvollisen on annettava oma varainsiirtoveroilmoitus ja tiettyjen asiakasryhmien on vastaisuudessa annettava ilmoitus lähtökohtaisesti sähköisesti. Ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvät puutteet ja laiminlyönnit on sanktioitu.
  • Varainsiirtoveron voi maksaa OmaVerossa ja maksamiseen käytetään asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa.

Nyt päivitettyyn ohjeeseen on otettu mukaan maininta myös korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2019:156, jossa poikkeuksellisesti sovellettiin varainsiirtoverolain sisältämää veronkiertosäännöstä rajoitetusti verovelvollisten välillä tapahtuneeseen arvopapereiden luovutukseen.

Lisäksi ohjeessa on tarkennettu soveltamisohjetta osingonjako in natura -tilanteissa. Soveltamiskäytäntöä on myös muutettu liittyen osinko-oikeuden pidätykseen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Kriteerien täyttyessä pidätetyn osinko-oikeuden arvoa ei lueta osaksi osakkeiden luovutushintaa, eikä siitä siten makseta varainsiirtoveroa.

Kommentit on suljettu.