PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjetta päivitetty

Ohjetta on päivitetty muutoksenhaun osalta. Lisäksi muutoksia on tullut muun muassa yhtiölainan lukemisesta varainsiirtoveropohjaan käsittelevään kappaleeseen.

Verohallinto on päivittänyt varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjetta 17.2.2017. Uusi ohje (dnro: A47/200/2017) korvaa aiemman, 23.2.2015 annetun ohjeen ja käsittelee yleisimpiä varainsiirtoverotuksessa esiin nousevia kysymyksiä sekä erityistilanteita.

Aikaisempaa ohjetta on pääasiassa päivitetty muutoksenhakuaikojen muuttumisen (1.1.2017) takia. Kun kiinteistön tai arvopaperin omistusoikeuden luovutus on tapahtunut 1.1.2017 tai sen jälkeen, sovelletaan 1.1.2017 voimaan tulleita säännöksiä. Säännökset ovat linjassa mm. tulo- ja kiinteistöverotusta koskevien verotuksen oikaisujen määräaikojen kanssa (katso uutisemme syyskuulta 2016). Vuodesta 2017 alkaen muutosta varainsiirtoverotukseen voi hakea kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta tai 60 päivän kuluessa veroviranomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Veroviranomainen voi jatkaa muutoksenhakuaikaa vuodella samoin edellytyksin kuin tuloverotuksen osalta.

Varainsiirtoverotuksessa Verohallinto voi pidentää määräaikaa kuuteen vuoteen laissa määritellyissä tilanteissa, erityisesti silloin, kun veron määräämisen tai oikaisun perusteena on vastikkeen määräytyminen yritysjärjestelyyn tai kiinteistöyhtiön (tai siihen rinnastuvan yhtiön) osakkeiden luovutukseen liittyvässä rahoitusjärjestelyssä. Lisäksi kuuden vuoden määräaika soveltuu kun on kysymys kansainvälisessä tietojenvaihdossa saadusta tiedosta, ostaja on ulkomaalainen tai kaupassa käytetään välittäjää.

Varainsiirtoverotuksen päivitetyssä yhtenäistämisohjeessa on lisäksi tarkennettu ohjeistusta koskien yhtiölainan lukemista osaksi varainsiirtoveron laskentaperustetta. Uudet tarkennukset eivät kuitenkaan selkeytä Verohallinnon kantaa esimerkiksi yhtiölainan käsitteeseen tai luovutusten yhteydessä tehtävien rahoitusjärjestelyjen kohteluun. Tiedossamme on myös viimeaikaisia verotuspäätöksiä, joissa varainsiirtoveropohjaan on luettu velkasuorituksia vielä ohjeessa esitettyä laajemmin – näistä on toki valitettu.

Varainsiirtoverotuksessa on kysymys itseverotuksesta, jolloin verojärjestelmän on oltava selkeä, johdonmukainen ja ennakoitava. Nämä hyvälle verojärjestelmälle asetetut tavoitteet ja virheellisistä tulkinnoista aiheutuvat ankarat sanktiot huomioon ottaen on valitettavaa, että monessa tapauksessa ei ole olemassa yksiselitteistä kantaa siitä, mitä varainsiirtoveron perusteeseen luetaan. Toivomme, että Verohallinto selkiyttää ohjettaan. Tällä hetkellä asiaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Olethan yhteydessä varainsiirtoverotuksen asiantuntijoihimme erityisesti, jos kaupan yhteydessä sovitaan rahoitusjärjestelyistä!