PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Varojenjakoon SVOP-rahastosta ei voi soveltaa hankintameno-olettamaa

Verotuksellisesti edullisimman varojenjakotavan valinta edellyttää aina tapauskohtaista suunnittelua.

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastosta (SVOP) verotetaan pääsääntöisesti osinkona. Varojenjako voidaan kuitenkin verottaa luovutuksena, jos listaamaton yhtiö palauttaa varoja samalle osakkaalleen, joka on alle 10 vuotta aikaisemmin tehnyt vastaavan pääomansijoituksen.

Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta luovutettavan hyödykkeen hankintameno. Luonnollisen henkilön verotuksessa luovutushinnasta on yleensä myös mahdollista vähentää todellisen hankintamenon sijaan ns. hankintameno-olettama, joka on omistusajasta riippuen 20 % tai 40 % luovutushinnasta. Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin katsoi tuoreessa ratkaisussaan HAO 7.8.2017 17/0685/3, että hankintameno-olettamaa ei voida soveltaa varojenjakoon SVOP-rahastosta silloinkaan, kun edellytykset varojenjaon verottamiselle luovutuksena täyttyvät. Ratkaisun perusteella luovutusvoitto lasketaan siten aina vähentämällä SVOP-rahastosta jaetuista varoista osakkeiden todellinen hankintameno. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, mutta se vastaa sisällöltään aikaisempia arvioita säännösten tulkinnasta.

Mikäli jaettavien varojen määrä alittaa osakkeiden hankintamenon, verotettavaa luovutusvoittoa ei synny lainkaan ja varojenjaon ylittävä hankintamenon osa jää vähennettäväksi myöhemmän varojenjaon tai osakkeiden luovutuksen yhteydessä. Varojenjako SVOP-rahastosta on siis verotuksellisesti edullinen varojenjakotapa silloin, kun osakkeiden hankintameno on korkea. Siltä osin kun varojenjako ylittää osakkeiden hankintamenon, jaettavat varat verotetaan kuitenkin kokonaan veronalaisena luovutusvoittona, johon sovelletaan 30–34 prosentin pääomatuloverokantaa.

Varojenjako SVOP-rahastosta voi olla vaihtoehto osingonjaolle, ja vaikka varojenjakotavan valintaan vaikuttavat muutkin tekijät, verotuksellinen edullisuus on usein keskeinen peruste käytettävän jakotavan valinnalle. Niin kauan kun osakkeiden hankintameno ylittää jaettavien varojen määrän, varojenjako SVOP-rahastosta on edullisin vaihtoehto. Hankintamenon ylittävältä osalta osingon ja SVOP-rahaston jakamisen välinen edullisuus riippuu jaettavien varojen määrästä, varoja jakavan yhtiön nettovarallisuudesta ja osakkaan henkilökohtaisesta ansiotulon veroprosentista. Valittava varojenjakotapa onkin syytä suunnitella ja valita aina tapauskohtaisesti.

Jos varojenjako yhtiöstä on kohdallasi ajankohtainen, ota yhteyttä niin varmistetaan sinun tapauksessasi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto!