PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Venäjän arvonlisäverokanta nousee 20%:iin 1.1.2019 alkaen

Venäjän parlamentti hyväksyi 24.7. lakiehdotuksen, jonka mukaan yleistä arvonlisäverokantaa korotetaan 18 %:ista 20 %:iin.

Lakiehdotuksen mukaista uutta, korotettua verokantaa sovelletaan kaikkiin transaktioihin 1.1.2019 alkaen riippumatta siitä, milloin transaktiota koskeva sopimus on solmittu. Tällä hetkellä voimassaolevaan 10 %:n alennettuun verokantaan ei ehdoteta muutoksia.