PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta ohjeistus aiempien luovutusten varainsiirtoveron vastuusta

Verohallinto julkaisi uuden ohjeistuksen liittyen kiinteistön luovutuksen saajan vastuuseen suorittaa varainsiirtoveroa kiinteistön aikaisemmasta luovutuksesta. 

Pääsääntönä lain mukaan on se, että kiinteistön luovutuksen saajan on huolehdittava vain omaan saantoonsa liittyvästä varainsiirtoverosta. Jos kiinteistö on kuitenkin luovutettu useamman kerran ennen kuin edellinen saanto on lainhuudatettu tai kirjattu, ostaja saattaa joutua vastuuseen myös aiempiin luovutuksiin liittyvästä verosta. 

Käytännössä verovastuulta voi siis selkeimmin välttyä selvittämällä, että myyjän aiempi saanto on kirjattu (minkä edellytyksenä on varainsiirtoveron maksaminen). Jos saantoa ei ole kirjattu, on verovastuusta erityisesti syytä sopia osapuolten kesken kauppaa tehtäessä. 

Verohallinnon julkaisemassa ohjeistuksessa käydään aiempaa yksityiskohtaisemmin läpi tähän liittyvää säännösten soveltamisalaa ja viivästysseuraamusten määräytymistä.