PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon ohje laskutuspalveluyritysten arvonlisäverokysymyksistä uusien KHO:n päätösten vastainen

Arvonlisäverolaissa on säädetty verottomiksi esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Verottomuudelle on asetettu tiettyjä edellytyksiä, kuten viranomaisen lupa. Verohallinnon ohjeen mukaan, jos laskutuspalveluyritys myy näitä palveluja, samat verottomuuden edellytykset koskevat myös sitä. Tämä on KHO:n tuoreissa päätöksissä linjattu toisin.

Markkinoilla toimii nykyisin useita palveluntarjoajia, joiden kautta työn suorittajat voivat laskuttaa asiakkaitaan omaa yritystä perustamatta. Tällaiset yritykset hoitavat työn suorittajan puolesta usein erilaisia verotusta koskevia velvoitteita ja välittävät työstä maksetun korvauksen työn suorittajalle joko palkkana tai työkorvauksena. Työn suorittaja laskuttaa asiakastaan laskutuspalveluyrityksen kautta ja asiakas maksaa laskun laskutuspalveluyritykselle. Laskutuspalveluyritys välittää asiakkaan maksaman korvauksen edelleen työn suorittajalle.

Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluista ei suoriteta arvonlisäveroa. Verohallinnon ohje kuitenkin neuvoo, että kun näitä palveluita myydään laskutuspalveluyrityksen kautta, verottomuuden edellytykset ovat laskutuspalveluyrityksen osalta samat kuin esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Palvelun myynti on ohjeen mukaan verollista, kun työn suorittajan ja laskutuspalveluyrityksen välillä on sovittu muodollisesta työsuhteesta.

Tällöin arvonlisäverokohtelu määräytyisi laskutuspalveluyrityksen arvonlisäverovelvollisuuden eikä työn suorittajan ja tämä lupien mukaan. Ohjeen mukaan laskutuspalveluyritys voi myös sopia työn suorittajan kanssa siitä, että se hoitaa työn suorittajan puolesta pelkän laskutuksen ilman työsuhdetta, jolloin myyjänä suhteessa asiakkaaseen on työn suorittaja eikä laskutuspalveluyritys. Tällöin arvonlisäverokohtelu määräytyy työn suorittajan mukaan.

”Ohjeen mukaan mikäli laskutuspalveluyrityksen ja työn suorittajan välillä on sovittu muodollisesta työsuhteesta ja laskutuspalveluyritys myy loppuasiakkaalle arvonlisäverolain edellytykset täyttävää verotonta sairaanhoitopalvelua, kyse on verollisesta myynnistä ja laskutuspalveluyrityksen on suoritettava tästä myynnistä arvonlisäveroa valtiolle.”

KHO on vuosikirjaratkaisuissaan 2017:192 ja 2017:193 katsonut, ettei arvonlisäverolaissa, tai direktiivissä, ole säädetty, että terveyden- ja sairaanhoitopalvelut on vapautettava verosta vain toiminnan harjoittajan myyminä. KHO:n mukaan neutraalisuuden periaate edellyttää, että verosta vapautettujen palvelujen edelleenmyynti on vapautettu verosta.

Kun laskutuspalveluyritys myy ilmeisesti palvelut omissa nimissään palvelun suorittajan lukuun, ei kyseisten palvelujen verokohtelu voi kyseisten ratkaisujen perusteella muuttua arvonlisäverolliseksi sillä perusteella, että ne edelleenmyydään laskutuspalveluyrityksen toimesta.