PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon ohjeviidakko henkilöverotukseen päivittyy ja tihenee

Verohallinto on jatkanut syventävien vero-ohjeiden päivittämistä ja loppukesän aikana on julkaistu mm. useita päivityksiä ja uusiakin ohjeita henkilöverotuksen saralla. Julkaisut koskevat henkilöstön palkitsemisen verotusta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista. 

Elokuun alussa julkaistiin viimein keväällä pitkään päivityksessä ollut ohje Työsuhdeoptioiden verotus. Päivitys tuo muutoksia lähinnä alkuvuonna korkeimman hallinto-oikeuden antamien päätösten KHO 2019:26 ja KHO 2019:36 perusteella. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2019:26 mukaan, jos järjestelyssä ei ole mahdollisuus hankkia osakkeita niiden käypää hintaa alempaan hintaan eikä järjestely myöskään myöhemmässä vaiheessa johda siihen, että osakkeita voidaan hankkia niiden käypää hintaa alempaan hintaan, osakkeiden arvonnousu työsuhteen aikana ei ole TVL 66 §:ssä tarkoitettua ansiotulona verotettavaa työsuhdeoptioetua. Osakkeiden arvonnousua ei tällaisessa järjestelyssä voida verottaa myöskään TVL 61 §:n perusteella palkkana. Siten käypään arvoon hankittujen ja luovutettujen osakkeiden luovutusvoitto verotetaan lähtökohtaisesti TVL 45 §:n nojalla pääomatulona.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 2019:36 oli kyse tilanteesta, jossa osakepalkkion myöntävä yhtiö oli ulkoistanut järjestelyn hallinnoinnin tätä tarkoitusta varten perustetulle yhtiölle. Korkein hallinto-oikeus otti päätöksessään kantaa tällaisesta järjestelyssä syntyneiden kulujen vähennyskelpoisuuteen. KHO:n mukaan tilanteessa, jossa osakepalkkion myöntävä yhtiö maksaa esimerkiksi järjestelyä hallinnoivalle toimijalle rahasuorituksen ilman, että itse hankkisi järjestelyssä annettavia osakkeita, myöntävä yhtiö voi vähentää kulut EVL 7 §:n ja 8 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella täysimääräisesti omassa verotuksessaan.

Verohallinto on päivittänyt työsuhdeoptioiden verotuksesta annettua ohjetta rakenteellisesti siten, että kansainvälisiä tilanteita koskeva osuus on erotettu kokonaan omaksi erilliseksi ohjeeksi. Myös työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus on eriytetty omaksi ohjeekseen. Näiden muutosten lisäksi työnantajailmoitusten antamiseen liittyvien seikkojen kohdalla viitataan erilliseen tulorekisteriohjeeseen (”Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet”).

Tulkintatilanteet monimutkaisia

Edellä mainitut päivitykset työsuhdeoptioiden verotukseen liittyvään ohjeeseen kuvaavat mielestämme hyvin nykyistä trendiä, jolla Verohallinto pyrkii pysymään ajan tasalla. Ohjeita päivitetään kiihtyvään tahtiin uusien oikeustapauksien ja käytännön elämän ilmiöiden perusteella, jotta ne vastaisivat mahdollisimman kattavasti verovelvollisten haasteisiin. Tämän johdosta täytyy nostaa hattua ja antaa kiitosta Verohallinnolle!

Jatkuva päivittäminen ja eriyttäminen uusiksi ohjeiksi kuitenkin aiheuttaa sen, että vastauksia etsivä verovelvollinen joutuu käymään läpi useita eri ohjeita ja yhdistelemään annettuja ohjeistuksia saadakseen vastauksia omaan tilanteeseensa. Tämä on omiaan aiheuttamaan haasteita pyrittäessä toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Asiantuntijan näkökulmasta katsottuna näissä ohjeissa on kuitenkin harmittavia aukkoja joidenkin käytännön ongelmien kohdalla tai ohje on liian ylimalkainen, jotta siitä olisi apua tulkintoja tehtäessä. Lisäksi ohjeet usein viittaavat toisiinsa ristiin ja siten kokonaiskuvan hahmottaminen saattaa aiheuttaa haasteita asiaa enemmänkin ymmärtävälle.

Näissä tilanteissa on hyvä kääntyä luotettavan veroasiantuntijan puoleen, jotta erinäisistä toimenpiteistä aiheutuvat veroseuraamukset sekä verovelvolliselta vaadittavat velvoitteet ovat tiedossa hyvissä ajoin ennen kuin varsinaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. PwC:n veroasiantuntijat auttavat mielellään Verohallinnon ohjeviidakossa aikaansa kuluttavia ja antavat kokonaiskuvan, jotta päätöksiä voi tehdä varmalla pohjalla.

 

Linkit Verohallinnon viimeaikaisiin ohjeisiin: 

Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus

Työsuhdeoption ja työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus kansainvälisissä tilanteissa

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen