PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon päivitetty ohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verohallinto antoi uuden ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille vuoden 2020 alussa. Päivityksen syyksi on esitetty tulolähdejaon poistumista. Tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan vaikuta yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotukseen, kuten Verohallintokin on ohjeessaan todennut. Muiden kuin yleishyödyllisten yhteisöjen ja maataloudesta saadun tulon osalta verotettava tulo lasketaan jatkossa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella.