PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon toimenpiteet yritysten tukemiseksi COVID-19-epidemian aikana

Päivitetty 10.6.2020

Verohallinto on 15.3.2020 julkaissut uutisen, jossa se kertoo tukevansa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa, 18.3.2020 lisätietoja liittyen helpotuksiin maksujärjestelyissä, 9.4.2020 uutisen veroilmoituksen määräajan pidentämisestä ja 26.5. 2020 tietoa arvonlisäverojen hakemisesta takaisin. Verohallinto on listannut seuraavat toimenpiteet:

 • Yhteisöjen veroilmoitukselle kuukauden automaattinen lisäaika
 • Veroilmoituksen antamiselle voi hakea lisäaikaa
 • Veroilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä
 • Veroille voi hakea maksujärjestelyä ja viivästyskorot voidaan jättää perimättä
 • Arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan
 • Arvonlisäveroilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä
 • Yritys voi hakea maksujärjestelyyn helpotetuin ehdoin
 • Maksujärjestelyssä olevan veron viivästyskorkoa on väliaikaisesti alennettu
 • Yhteisö voi hakea takaisin alkuvuodesta 2020 maksettuja arvonlisäveroja ja maksaa ne myöhemmin maksujärjestelyn kautta
 • Autoverolle ja valmisteverolle voi hakea maksunlykkäystä.

Verohallinto muistuttaa myös ennakkoverojen muutoksen tekemisestä tarvittaessa ja ilmoittaa tehostavansa edellä listattujen asioiden käsittelyä.

On hyvä ottaa huomioon, että Verohallinto odottaa saavansa tavallista enemmän pyyntöjä ja hakemuksia vallitsevan erityistilanteen vuoksi ja tästä johtuen käsittelyajat voivat pidentyä. Yrityksiä kehotetaan olemaan tarvittaessa yhteydessä Verohallintoon mahdollisimman ajoissa.

Yhteisöjen veroilmoitukselle kuukauden lisäaika

Verohallinto pidentää automaattisesti yhteisöjen veroilmoituksien antamisaikaa kuukaudella. Uusi määräpäivä on viiden kuukauden sisään tilikauden päättymiskuukaudesta ja lisäaika koskee niitä osakeyhtiöitä, sivuliikkeitä ja kiinteitä toimipaikkoja, joiden tilikausi päättyy joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Yhteisöillä, joiden tilikausi on päättynyt 31. joulukuuta 2019, uusi määräpäivä veroilmoituksen antamiselle oli 1. kesäkuuta 2020 toukokuun viimeisen päivän ollessa sunnuntai.

Kuukauden lisäaika on automaattinen eikä sitä tarvitse erikseen hakea Verohallinnolta. Kuukauden lisäajan aikana annetuille veroilmoituksille ei myöskään määrätä myöhästymismaksua.

Kuukauden lisäajasta huolimatta Verohallinto kehottaa yhteisöjä toimittamaan veroilmoituksen mahdollisimman pian ja, mikäli mahdollista, tavallisen neljän kuukauden määräajan puitteissa.

Yrityksen tuloveroilmoituksen lisäajan hakeminen ja myöhästymismaksun perimättä jättäminen

Yrityksen tuloveroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa erityisestä syystä. Yksi näistä syistä on avainhenkilön sairastuminen, minkä vuoksi yritys ei pysty antamaan tuloveroilmoitusta myöskään automaattisesti pidennettyyn määräaikaan mennessä. Lisäaikahakemuksen voi tehdä OmaVerossa tai paperisella lomakkeella ja se tulee tehdä viimeistään veroilmoituksen antamisen määräpäivänä. 

Arvonlisäveroilmoitukset

Arvonlisäveroilmoituksen antamiselle ei voi hakea lisäaikaa, mutta yritys voi pyytää myös ALV-ilmoituksen myöhästymismaksun perimättä jättämistä puhelimitse tai OmaVero-viestillä.

Helpotettu maksujärjestely

Mikäli yrityksellä on vaikeuksia maksaa veronsa ajallaan koronavirusepidemian vuoksi, on yritys voinut 25.3.2020 alkaen hakea helpotettua maksujärjestelyä puhelimitse tai OmaVerossa.

Helpotetun maksujärjestelyn ehtoihin kuuluu:

 • Maksujärjestelyn piirissä olevia veroja ei lähetetä ulosottoon.
 • Yrityksen verovelkaa ei julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Yritys voi hakea helpotettuun maksujärjestelyyn maaliskuun 25. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana. Jos maksujärjestelyä haettiin ennen 25. maaliskuuta, pätevät siihen tavallisen maksujärjestelyn ehdot.

Kun yritykselle on myönnetty helpotettu maksujärjestely, on ensimmäisen maksuerän eräpäivä kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä tavallisen yhden kuukauden sijaan. Uudet 31.5.2020 mennessä syntyneet verovelat lisätään maksujärjestelyyn automaattisesti.

Yritykselle voidaan hyväksyä maksujärjestely vain, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Yrityksellä ei ole veroja ulosotossa.
 • Yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteri-ilmoitukset.

Viivästyskorot

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko on alennettu aiemmasta 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan 1. maaliskuuta 2020 ja sen jälkeen erääntyneisiin veroihin sekä veroihin joiden maksujärjestelyä on haettu viimeistään 31. elokuuta 2020.

Erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen takia, Verohallinto voi myös jättää viivästyskorot perimättä. Myös viivästyskorkojen perimättä jättämistä voi pyytää OmaVeron kautta. 

Yhteisö voi hakea takaisin alkuvuodesta 2020 maksettuja arvonlisäveroja ja maksaa ne myöhemmin maksujärjestelyn kautta

Yhteisöt voivat pyytää tammikuun 2020 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana maksamiaan arvonlisäveroja palautettavaksi. Verot maksetaan takaisin myöhemmin maksujärjestelyn kautta ja maksujärjestelyssä niille lasketaan 3 % viivästyskorko. 

Arvonlisäverojen maksujärjestelyä voi hakea 26. toukokuuta alkaen ja siihen sovelletaan helpotetun maksujärjestelyn ehtoja kuten kaikkiin maksujärjestelyihin, joihin haetaan 25. maaliskuuta ja 31. elokuuta 2020 välisenä aikana.

Autovero ja valmistevero

Auto- ja valmisteverolle ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta näille veroille voi hakea maksunlykkäystä joko puhelimitse tai postitse vapaamuotoisella hakemuksella. Lykättyjen maksujen viivekorko on 4 % normaalin 7 % sijaan jos maksu on erääntynyt 1. maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen ja maksun lykkäystä on haettu 31. elokuuta 2020 mennessä.

Asiointi ensisijaisesti OmaVerossa

Verohallinto korostaa, että asiointi tulee hoitaa ensisijaisesti OmaVerossa ja tarvittaessa puhelinpalvelussa. Verotoimistossa tulee asioida vain, jos se on aivan välttämätöntä.

 

Verohallinnon yhteystiedot:

Palvelunumerot

OmaVero

 

Yhteyshenkilösi PwC:llä:

Antti Hyttinen, antti.hyttinen@pwc.com, 020 787 7742

Saara Poikolainen, saara poikolainen@pwc.com, 020 787 7429