PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon uusi ohje väliyhteisötulon verotuksesta Suomessa

Väliyhteisötulon verotukseen sovelletaan Verohallinnon uutta ohjetta verovuodesta 2019 alkaen.

Verohallinnon 25.2.2019 antamassa uudessa ohjeessa käsitellään väliyhteisölain soveltamista verovuodesta 2019 alkaen (lue uusista säännöksistä laajemmin). Ohje korvaa 12.6.2014 annetun samannimisen ohjeen, jota sovelletaan viimeisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Ohjeen keskeiset muutokset koskevat väliyhteisön määritelmää, verovelvollisuutta väliyhteisötulosta, väliyhteisötulon laskentaa ja lain soveltamiskaavioita. Ilmoittamisvelvollisuutta koskeva luku on poistettu ohjeesta.

Verohallinnon ohjeessa on hallituksen esitystä laajemmin esitetty esimerkkejä määräysvallan laskennasta. Merkittävää on esimerkiksi, että välillistä omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan etuyhteysosapuolten kautta laskettava omistusosuus. Tulkintaan tulisi nähdäksemme suhtautua varauksella.

Ohje sisältää lisäksi havainnollistavat soveltamiskaaviot, jotka on laadittu helpottamaan väliyhteisölain soveltamisen arviointia tilanteissa, joissa ulkomainen yksikkö sijaitsee ETA-valtiossa sekä tilanteissa, joissa ulkomainen yksikkö sijaitsee muulla lainkäyttöalueella. Lisäksi kiinteän toimipaikan tilanteita varten on laadittu erilliset kaaviot.

Ohjeeseen on lisätty oikeuskäytäntöä käsittelevä luku, jossa viitataan useisiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin sekä keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuihin. Oikeuskäytännöstä voidaan hakea tulkinta-apua, mutta yksittäiset tilanteet on arvioitava tapauskohtaisesti. Ohjeessa hyvää on se, että taloudellisen toiminnan kriteerien tapauskohtaista arviointia esimerkiksi nimenomaan holding-yhtiöiden kohdalla on korostettu. Tätä koskevaa oikeus- ja verotuskäytäntöä lienee jatkossa odotettavissa.