PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi ohjeen uudesta verovalitusmenettelystä

Verohallinnon päätöksiin, jotka tehdään 1.1.2017 jälkeen, sovelletaan uutta verovalitusprosessia. Ennakkoratkaisuasioissa valitus osoitetaan, kuten ennenkin, joko hallinto-oikeuteen, tai Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen osalta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muista päätöksistä valitetaan jatkossa ensiasteena oikaisulautakuntaan.

Oikaisulautakunnan päätöksestä valitetaan edelleen hallinto-oikeuteen. Mikäli ratkaistava asia on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuden yhtenäisyyden kannalta merkittävä, oikaisulautakunnan päätöksestä voi tehdä ennakkopäätösvalituksen (pyytää valituslupaa) suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitusasiakirjat tulee toimittaa sille taholle, joka on mainittu valitusosoituksessa. Hallinto-oikeuteen osoitettavat valitukset tulee jatkossa toimittaa aina asianomaiselle hallinto-oikeudelle. Jos valitus on erehdyksessä toimitettu Verohallintoon, Verohallinto toimittaa asiakirjat edelleen hallinto-oikeudelle, mutta niiden katsotaan saapuneen ajoissa ainoastaan, mikäli siirto on tehty tehdä valitusajan kuluessa. Asiakirjojen toimittaminen väärälle viranomaiselle voi siis jatkossa johtaa oikeuden menetykseen. Ennakkopäätösvalituksen asiakirjat toimitetaan Verohallintoon.

Verovalitusmenettelyä koskeva Verohallinnon ohje