PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi ohjeensa sijoitusrahaston verotusta koskevien säännösten tulkinnasta

Sijoitusrahastoja koskeva uusi lakimuutos astui voimaan 1.1.2020, kun tuloverolakiin lisättiin uutena kohtana säännös sijoitusrahastojen verovapauden soveltamisedellytyksistä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa kotimaisten sekä ulkomaisten sijoitusrahastojen verokohtelua. Verohallinto julkaisi aiheesta oman ohjeistuksensa.