PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi päivitetyt ohjeet siirtohinnoitteludokumentoinnista

Verohallinto julkaisi 26.1.2018 päivitetyt ohjeet siirtohinnoittelun dokumentointivaatimuksista (ohjenumero A129/200/2017). Ohjeella päivitetään vuonna 2007 julkaistua dokumentointiohjetta vastaamaan vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lainsäädännön mukaista dokumentointivelvoitetta, joka sisältää vaatimuksen konserniraportista, paikallisraportista ja maakohtaisesta raportista.

Lainsäädäntömuutoksen taustalla on OECD:n BEPS-projektin myötä päivitetyt OECD:n siirtohinnoitteluohjeet, joiden mukainen dokumentointimalli implementoitiin myös Suomen sisäiseen lainsäädäntöön. OECD:n siirtohinnoitteluohjeitahan on niin Suomessa kuin useassa muussakin OECD-maassa pidetty perinteisesti siirtohinnoitteludokumentoinnin tulkintalähteenä. On positiivista, että Verohallinto on pitkän odotuksen jälkeen julkaissut päivitetyn ohjeen, sillä verovelvollisella on nyt saatavilla tarkempaa ohjeistusta siitä, miten Suomen verohallinto itseasiassa tulkitsee OECD:n päivitettyjä siirtohinnoitteluohjeita.

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa annetaan ohjeistusta konserniraportin ja paikallisraportin sisältövaatimuksista, mutta maakohtaisen raportin osalta Verohallinto on julkaissut erillisen ohjeen. Tiivistettynä voidaan sanoa, että konserniraportissa on tarkoitus antaa yleiskuva konsernista, johon verovelvollinen kuuluu, kun taas paikallisraportissa dokumentoidaan tarkemmalla tasolla yksittäisen verovelvollisen suorittamia konsernin sisäisiä liiketoimia.

Arvoa tuottavat tekijät mukaan konserniraporttiin

Konserniraportti on Suomessa uusi dokumentointivelvoite.

Verohallinnon ohjeen mukaan Konserniraportin tarkoituksena on antaa yleiskuva, jonka avulla konsernin siirtohinnoittelukäytännöt pystytään asettamaan maailmanlaajuiseen taloudelliseen, juridiseen, rahoitukselliseen ja verotukselliseen kehikkoon.

Käytännössä on huomattava, että konserniraportti ei ole ainoastaan yleisluontoinen esitelmä konsernin toiminnasta, vaan konserniraportissa esitettyjä tietoja voidaan käyttää, ja tullaankin käyttämään jatkossa paikallisraportin rinnalla verovelvollisen etuyhteydessä tekemien liiketoimien hinnoittelun markkinaehtoisuuden selvittämiseksi.

Siksi on varmistuttava, että konserniraportti on kattavasti laadittu ja ennen kaikkea, että siinä esitetyt tiedot ovat linjassa paikallisraportissa esitettyjen yksittäisten liiketoimitietojen kanssa. Lisäksi uutena merkittävänä vaatimuksena ohjeen mukaan konserniraportissa tulisi listata kaikki konsernin arvoa tuottavat tekijät.

Vaikka lainsäädännön sanamuodosta ei suoraan ole nähtävissä, niin Verohallinnon ohjeesta selviää, että jatkossa myös paikallisraportissa vaaditaan esitettäväksi yksityiskohtaisempaa sisältöä OECD:n päivittyneen ohjeistuksen hengen mukaisesti. Paikallisraportin tarkoituksena on antaa veroviranomaisille kokonaisvaltainen kuva liiketoimien tosiasiallisesta sisällöstä. Näin ollen osana toimintoarviointia tulee laatia myös liiketoimikohtainen riskianalyysi.

Tutustu tarkemmin päivitettyyn siirtohinnoittelun dokumentointiohjeeseen.