PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi selvityksen kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvästä verovilpistä

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi 17.9.2019 selvityksensä Verovilppi kansainvälisessä sijoitustoiminnassa – Ilmiöt Suomen näkökulmasta. Selvityksessä tutkitaan erityisesti, miten verovilpin ilmiöt ovat muuttuneet tietojenvaihdon laajentuessa ja millaisin säännöksin verovilppiä olisi tarkoituksenmukaista estää. Verovilpillä tarkoitetaan esimerkiksi tulojen salaamista ja väärien tietojen antamista veroilmoituksella.