PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto on päivittänyt ohjetta eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

Verohallinto on päivittänyt syventävää ohjetta eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta. Ohjetta on täydennetty 1.1.2022 voimaan tulleen käänteisiä hybridejä koskevan sääntelyn johdosta (uutisemme 18.11.2021). 

Moderni veroammattilainen hyödyntää dataa

Käänteisiä hybridiyksikköjä koskeva sääntely soveltuu suomalaisiin avoimiin- ja kommandiittiyhtiöihin, jotka ovat kotimaassaan verotuksellisesti läpivirtaavia, mutta joita yhtymän yhtiömiehen kotivaltio pitää itsenäisinä verovelvollisina. Sääntelyllä puututaan tilanteisiin, joissa tulo jäisi muutoin kokonaan verottamatta sen takia, että sekä yhtymän että yhtiömiehen kotivaltio katsoo toisen valtion verottavan kyseisen tulon.

Verohallinnon ohje mukailee pitkälti lakimuutosta koskevaa hallituksen esitystä (HE 204/2021 vp.). Ainoa ero hallituksen esitykseen on se, että Verohallinnon ohje sisältää yhden konkreettisen esimerkin, jolla pyritään selventämään määräysvallan ja etuyhteyden laskemista käänteistä hybridiyksikköä koskevan sääntelyn soveltumista arvioitaessa. Sääntelyn soveltuminen edellyttää nimittäin merkittävän vaikutusvallan käsilläoloa, joka voi puolestaan toteutua paitsi suoraan, myös välillisesti, ja joissain tapauksissa myös yhdessä toimimisen kautta.

Käänteistä hybridiyksikköä koskeva sääntely sisältää ns. rahastopoikkeuksen, jolloin hybridisääntely ei sovellu. Poikkeussääntö soveltuu käänteisen hybridiyksikön ollessa vaihtoehtorahasto, joka on lisäksi laajaomisteinen ja jolla on hajautettu arvopaperisalkku. Hallituksen esityksen 204/2021 vp. mukaan vaihtoehtorahastot eivät välttämättä automaattisesti täytä näitä kriteerejä. Kun Verohallinnon ohjeessa ei käsitellä hallituksen esitystä laajemmin rahastopoikkeuksen soveltamiskriteereitä, nämä jäävät myöhemmin oikeuskäytännössä tarkennettaviksi. 

Hallinnollisesta ohjauksesta ei valitettavasti saada tällä kertaa juurikaan kättä pidempää käytännön soveltamistilanteisiin. 

Käänteisiä hybridejä koskevaa sääntelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

Seuraamme oikeustilan kehittymistä tiiviisti ja tiedotamme asiasta lisää, kun uusi sääntely saa konkretiaa käytännössä.