PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto on päivittänyt ohjetta kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa

Verohallinto on julkaissut 17.5.2019 päivätyn ohjeen Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa, jolla päivitetään samanniminen aikaisempi ohje vastaamaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 29.11.2018 antamaa vuosikirjapäätöstä KHO 2018:161. KHO:n päätös selkeyttää kriteerejä, joiden perusteella arvioidaan kiinteistön käypää arvoa omistajan hallussa, millä puolestaan on merkitystä kiinteistön verotusarvon ylärajan muodostumisessa.