PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto otti kantaa COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vaikutuksesta ulkomaisten yhteisöjen verotukseen

Verohallinnon kannanotossa käsitellään rajoitustoimenpiteiden vaikutusta verosopimusten tulkintaan verotuksellisen asuinvaltion ja kiinteän toimipaikan osalta.

COVID-19-pandemian aiheuttama poikkeustila on aiheuttanut kansainväliseen liiketoimintaan poikkeusjärjestelyitä, jotka muodostavat haasteita verosopimusten tulkinnassa. Verohallinnon 19.4.2021 antama kannanotto perustuu OECD:n antamaan ohjeistukseen, jonka tavoitteena on parantaa yhteisöjen verokohtelun ennakoitavuutta tilanteissa, joissa rajoitukset vaikuttavat työntekijöiden liikkumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.

Verohallinnon mukaan pandemiasta johtuvat poikkeukselliset ja tilapäiset muutokset eivät lähtökohtaisesti johda kiinteän toimipaikan muodostumiseen Suomessa ulkomaiselle yhteisölle. Yhteisön tosiasiallinen johtopaikka ei myöskään lähtökohtaisesti muutu, kun kyse on pandemiasta johtuvista tilapäisistä muutoksista. Poikkeusoloista johtuvaa toimintaa ei kuitenkaan voida yleisesti ottaen jatkaa rajoitusten päätyttyä.

Mikäli ulkomainen yhteisö on pandemian takia päätynyt poikkeukselliseen tilanteeseen, on Verohallinnolle toimitettava yksilöity, dokumentoitu ja perusteltu selvitys olosuhteista. Riittävänä selvityksenä ei pidetä esimerkiksi pelkkää yleisluontoista viittausta pandemiaan.

Tilaa PwC:n uutiskirje