PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroilmoituksen antamisen määräaika lähestyy

Yhdistysten ja säätiöiden tulee antaa veroilmoitus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta viimeistään maanantaina 30.4.2018. Veroilmoitus on annettava sähköisesti.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Yhdistyksen ja säätiön on annettava veroilmoitus aina seuraavissa tilanteissa:

  • Verohallinto erikseen pyytää veroilmoitusta.
  • Veroilmoitus on annettava kehoituksetta, jos
    • yhdistykselle tai säätiölle on kertynyt verovuoden aikana verotettavaa tuloa
    • kiinteistön tiedot ovat muuttuneet
    • toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia (esim. yhdistykselle tai säätiölle on tullut uusia varainhankinnan muotoja)
    • tulojen veronalaisuuteen liittyy epävarmuutta.

Vaikka yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö olisi saanut veronhuojennuksen, yhteisö ei ole vapautettu veroilmoituksen antamisesta. Tällainen huojennuspäätös on aina liitettävä veroilmoitukseen.

Vastuu veroilmoituksen antamisesta on yhdistyksellä tai säätiöllä ja näin ollen yhdistyksen ja säätiön on itse arvioitava se, pitääkö sen antaa veroilmoitus. Vaikka Verohallinto ei erikseen pyytäisi veroilmoitusta, yhdistys tai säätiö ei vapaudu sitä koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta, jos edellä mainitut ilmoituksen antamiselle määritellyt edellytykset täyttyvät.

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

PwC:n veroasiantuntijoilla on laaja kokemus yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta ja avustamme mielellämme yhdistystäsi tai säätiötäsi kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Tutustu myös soveltuvin osin asiantuntijoidemme laatimaan tärppilistaan.

Tilaa asiantuntijoidemme laatima lista 10 tärppiä yritysveroilmoituksen tekemiseen