PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroilmoitukset on nyt jätetty, katseet kohti vuoden 2017 siirtohinnoitteludokumentointia

Siirtohinnoitteludokumentointi tulee esittää Verohallinnon pyynnöstä. Verohallinto voi pyytää siirtohinnoitteludokumentointia aikaisintaan 6 kuukautta tilikauden päättymisestä. Dokumentointivelvollisen on esitettävä siirtohinnoitteludokumentointi 60 päivän kuluessa Verohallinnon kehotuksesta. Kalenterivuotisilla asiakkailla tämä tarkoittaa, että Verohallinto voi pyytää vuoden 2017 siirtohinnoitteludokumentointia aikaisintaan 1.7.2018.

Mikäli yritys on velvollinen laatimaan verotusmenettelylain (VML) 14 b §:n mukaisen siirtohinnoitteludokumentoinnin, nyt on hyvä aika kääntää katseet kohti dokumentoinnin päivittämistä vuoden 2017 tiedoilla. Lisäksi, mikäli yritys kuuluu dokumentointivelvollisten piiriin, eikä dokumentointia ole jostain syystä vielä lainkaan laadittu, tulisi dokumentoinnin laatimiseen ryhtyä viipymättä. Dokumentointivelvollisiahan ovat suuret yritykset, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista ehdoista:

  • Yritys kuuluu konserniin, jonka palveluksessa on vähintään 250 henkilöä.
  • Konsernin konsolidoitu liikevaihto on enemmän kuin 50 miljoonaa euroa ja konsernitaseen loppusumma on enemmän kuin 43 miljoonaa euroa.
  • Yritys ei täytä Euroopan komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuja pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkkejä. Komission suosituksen perusteella henkilöstön määrää, liikevaihdon suuruutta ja taseen loppusummaa arvioitaessa on otettava huomioon koko konsernin tunnusluvut. Suomessa toimiva pienehkökin yritys on sen vuoksi dokumentointivelvollinen, jos se kuuluu suureen konserniin ja sillä on rajat ylittäviä etuyhteystoimia.

Dokumentointivelvollinen yritys on antanut vuoden 2017 veroilmoituksen yhteydessä lomakkeen 78 (selvitys siirtohinnoittelusta), jossa ilmoitetaan tiedot liiketoimista, jotka on tehty verovuoden aikana ulkomaisen etuyhteysosapuolen kanssa. Varsinaista dokumentointia laatiessa on tärkeä varmistua, että dokumentoidut liiketoimitiedot vastaavat lomakkeella 78 ilmoitettuja liiketoimitietoja.

Kuten olemme aikaisemmin uutisoineet, veroilmoituslomake 78 muuttuu verovuodesta 2018 alkaen merkittävästi. Lomakkeella 78 tulee ilmoittaa entistä kattavammin siirtohinnoitteluun liittyviä tietoja. Mikäli siirtohinnoitteludokumentointia ei ole mietitty ennen vuoden 2018 veroilmoituksen jättämistä, saattaa lomakkeen 78 täyttäminen veroilmoituksen yhteydessä olla haastavaa sen yksityiskohtaisista kysymyksistä johtuen.

Huolellisen siirtohinnoitteludokumentoinnin laatiminen hyvissä ajoin ennen verovuotta 2018 koskevaa veroilmoitusprosessia sujuvoittaa siten myös lomakkeen 78 täyttämistä verovuodesta 2018 eteenpäin.

Otattehan meihin yhteyttä, mikäli kaipaatte apua siirtohinnoitteludokumentoinnin kanssa!