PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroilmoitusten jättöaika lähestyy – dokumentointivelvollisilla huomioitavaa myös siirtohinnoittelun osalta

Mikäli yhtiösi verovuosi on kalenterivuosi, tulee veroilmoitus jättää Verohallinnolle 30.4.2019 mennessä. Siirtohinnoitteludokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee antaa veroilmoituksen liitteenä lomake 78 (selvitys siirtohinnoittelusta). Lomakkeella 78 annetaan selvitys verovelvollisen harjoittamasta toiminnasta, kannattavuuteen liittyviä tunnuslukuja sekä selvitys etuyhteysliiketoimista, joista yrityksen on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi. Etuyhteysliiketoimien euromääräiset volyymit tulee eritellä liiketoimityyppikohtaisesti.