PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroilmoitusten jättöaika lähestyy – dokumentointivelvollisilla huomioitavaa myös siirtohinnoittelun osalta

Mikäli yhtiösi verovuosi on kalenterivuosi, tulee veroilmoitus jättää Verohallinnolle 30.4.2019 mennessä. Siirtohinnoitteludokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee antaa veroilmoituksen liitteenä lomake 78 (selvitys siirtohinnoittelusta). Lomakkeella 78 annetaan selvitys verovelvollisen harjoittamasta toiminnasta, kannattavuuteen liittyviä tunnuslukuja sekä selvitys etuyhteysliiketoimista, joista yrityksen on laadittava siirtohinnoitteludokumentointi. Etuyhteysliiketoimien euromääräiset volyymit tulee eritellä liiketoimityyppikohtaisesti.

Vaikka tehtävä saattaa vaikuttaa ensisilmäyksellä helpolta, lomake kannattaa täyttää huolellisesti. Ylimääräisiltä selvityspyynnöiltä välttyäkseen verovelvollisen on suositeltavaa varmistua erityisesti siitä, että lomakkeella 78 esitetyt liiketoimitiedot ovat linjassa varsinaisessa siirtohinnoitteludokumentaatiossa esitetyn kanssa.

Uudistunut liitelomake 78 annetaan ensimmäistä kertaa veroilmoituksen 2018 yhteydessä.

Päivitetty versio 78 lomakkeesta on huomattavasti edeltäjäänsä yksityiskohtaisempi ja sisältää kokonaan uusia sisältövaatimuksia. Verovuoden 2018 lomakkeella 78 on selvitettävä edellä mainittujen lisäksi muun muassa seuraavia lisätietoja toiminnan sisällöstä:

  • Onko verovelvollisen kannattavuudelle asetettu vähimmäistaso etuyhteysosapuolten kanssa tehtyjen järjestelyiden avulla
  • Onko verovelvollinen mukana kustannustenjakosopimuksessa
  • Onko kustannustenjakosopimuksen osapuolissa tapahtunut muutoksia tilikauden aikana
  • Onko konserniyhtiöiden välillä siirrettä toimintoja verovuoden aikana
  • Onko verovelvollisen liiketoimintaan liittyviä sopimuksia muutettu niin, että jatkossa tuotot realisoi ja riskit kantaa toinen etuyhteysosapuoli.

Lisäksi liitelomakkeella 78 vaaditaan yksityiskohtaista tietoa etuyhteysosapuolten maksamista kompensaatioista toiminnan kustannuksiin, kuten markkinointikustannuksiin ja tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiin liittyen. Myös aineettoman omaisuuden omistuksen muutoksista vaaditaan selvitystä.

Verovuoden 2018 lomakkeen 78 sisältövaatimukset muistuttavat hämmentävän paljon itse siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimuksia. Nykyisin korostuu siten entisestään se, että liitelomake 78 on täytetty huolellisesti sekä johdonmukaisesti siirtohinnoitteludokumentaation kanssa.

Lomake 78 kannattaa täyttää jo alkuvaiheessa mahdollisimman huolellisesti, jotta viranomainen saa kaikki tarvitsemansa tiedot kerralla eikä tarvetta siirtohinnoitteluun liittyvien yksityiskohtien selvittämiseksi viranomaisen puolelta tulisi.

 


 

10 tärppiä yhteisöveroilmoituksen 2018 laatimiseen