PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veronkierron torjuntaa koskevien lakiesitysten valmistelu etenee

Valtiovarainministeriö on saanut lausuntopalautteet kolmesta veronkierron torjuntaa koskevasta lakiuudistuksesta.

Kyseessä olevat hallituksen esitysluonnokset koskevat hybridijärjestelyjen verotusta, maastapoistumisverotusta sekä verosuunnittelujärjestelyjen raportointivelvollisuutta. Olemme kirjoittaneet hybridijärjestelyitä ja maastapoistumisverotusta koskevista lakiuudistuksista aiemmin kesäkuussa 2019 

Verosuunnittelujärjestelyjen raportointivelvollisuutta koskevan lakiuudistuksen taustalla on EU-direktiivi pakollisesta automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä, eli ns. DAC6. Ehdotetun lain mukaan tietyistä rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä tulee raportoida Verohallinnolle, joka raportoi ne edelleen muille EU- jäsenvaltioille.

Pääasiassa lakiuudistukset ehdotetaan implementoitavaksi direktiivin edellyttämän vähimmäisvaatimustason mukaisesti, lukuun ottamatta maastapoistumisverotusta, jossa soveltamisala on laajennettu direktiivistä poiketen koskemaan myös henkilöyhtiöitä. Lausuntopalautteissa maastapoistumisverotusta koskevaa ehdotusta onkin kritisoitu soveltamisalaa koskevasta epäselvyydestä. 

Hybridijärjestelyitä koskeva lakiehdotus on saanut kritiikkiä monimutkaisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta. Lausuntopalautteissa toivotaan erityisesti määritelmien ja soveltamisalan selkeyttämistä esimerkiksi Suomen olosuhteisin soveltuvien esimerkkien avulla. 

Lakiuudistusten jatkokäsittelyn aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa, mutta ne on saatettava voimaan vuoden 2020 alusta lukien.