PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroraportoinnin digitalisaation muutokset COVID-19:n aikana

COVID-19 on aiheuttanut muutoksia sähköisen veroraportoinnin aikatauluihin Euroopassa. Veroteknologiatiimimme laati yleiskatsauksen merkittävimpiin veroraportoinnin digitalisointiin liittyviin uutisiin.

Puola: JPK_VAT (Puolan SAF-T) on lykätty

Puola on lykännyt SAF-T(Standard Audit File for Tax) koskevaa päivitystä siirtämällä sen aloituspäivämäärää kolmella kuukaudella heinäkuun ensimmäiseen päivään 2020. Päätös liittyy Puolan valtion asettamiin taloussektorin COVID-19-tukitoimenpiteisiin. JPK_VAT:n ansiosta yritysten tarvitsee toimittaa vain yksi ALV-ilmoitus kahden erillisen (VAT-7 ja VAT 7k) sijaan.

Italia: Päivityksiä sähköisen laskutuksen määritelmiin

Italia julkaisi 28.2.2020 asetuksen (99922), joka sisältää päivitetyn XSD-kaavan ja uudet säännöt koskien validointia. Italiassa sähköisessä laskutuksessa hyödynnetään yhtä vaihtojärjestelmää (Sistema di Interscambio), jossa sähköisten laskujen lähettäjät ja vastaanottajat voivat saada tukea omilta palveluntarjoajiltaan. Yritysten kannattaa kuitenkin olla valppaina ja seurata tarkkaan Italian valtion viestintää, sillä COVID-19:n johdosta uuden kaavan käyttöönoton siirtymäaikaan voi tulla muutoksia.

UK: Digitaalisten linkkien asettamisen määräaikaa on lykätty

HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) on päivittänyt Making Tax Digital -ohjelmaansa ja lykännyt yrityksille asetettua digitaalisten linkkien asettamisen määräaikaa yhdellä vuodella. Päivityksen myötä yritysten täytyy luoda digitaaliset linkit toiminnallisesti yhteensopivien ohjelmistojensa välille viimeistään 1.4.2021. Yleisesti ottaen suurimman osan Yhdistyneissä Kuningaskunnissa ALV-rekisteröityneistä yrityksistä täytyy kuitenkin jo noudattaa Making Tax Digital -ohjelmaa pitämällä kirjaukset sähköisessä muodossa ja toimittamalla ALV:n ilmoitukset ohjelmiston avulla.