PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verottoman terveydenhoito- ja hoivapalvelun käsite arvonlisäverotuksessa jälleen ajankohtainen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti 21.11.2018 antamallaan päätöksellä T5397 keskusverolautakunnan päätöksen KVL 10/2018. Päätöksessä KHO katsoi, että purentakiskot, jotka valmistetaan hammaslääkärin tekemien tutkimusten perusteella ja jotka hammaslääkäri tilaa hammasteknikolta ja myy edelleen asiakkaalle, ei pidetty sellaisena arvonlisäverolaissa tarkoitettuna hoitoon tavanomaisesti liittyvänä tavarana, jonka hoitotoimen harjoittaja voi luovuttaa hoidon yhteydessä verottomana.

Lääketieteellisen vaikutuksen ei katsottu perustuvan hammaslääkärin suorittamiin hoitotoimenpiteisiin. Purentakiskoa ei pidetty myöskään arvonlisäverolaissa tarkoitettuna verottomana hammasproteesina. Näin ollen purentakiskon myynnistä tuli suorittava arvonlisäveroa.

Verohallinto on antamassaan tiedotteessa 7.12.2018 esittänyt, että myös muut terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen yhteydessä luovutetut tavarat ovat arvonlisäverollisia siitä huolimatta, että tavara liittyisi oleellisesti annettavaan verottomaan hoitopalveluun. Tällaisia tavaroita ei siis katsottaisi hoitoon tavanomaisesti liittyvinä tavaroina verottomiksi.

Milloin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi?

Edellä esitetty KHO:n päätös sekä verohallinnon tiedote aiheuttavat sen, että monet terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden tai hoivapalveluiden myyjät joutuvat rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi, mikäli niiden tilikauden arvonlisäverollinen liikevaihto ylittää 10 000 euron rajan. Arvonlisäverollinen liikevaihto lasketaan pääasiallisesti verollisten myyntien perusteella. Sen laskennassa otetaan kuitenkin huomioon myös myynnit ulkomaille sekä eräät verottomat myynnit, kuten kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.

Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua, vaikka arvonlisäverollinen liikevaihto jäisi alle 10 000 euron alarajan.

Hakeutuminen verovelvolliseksi voi olla järkevää, jos arvonlisäverollista toimintaa varten tehdään arvonlisäverollisia ostoja, jolloin liiketoiminnanharjoittaja voi vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron. Arvonlisäveroverolliseksi hakeutuminen voi olla järkevää myös silloin, kun myynti tapahtuu pääosin kunnalle tai kuntayhtymälle tai omissa nimissä laskuttavalle arvonlisäverolliselle toimijalle. Näin siksi, että kyseiset ostajat saavat arvonlisäverollisesta ostosta arvonlisäveron takaisin.

Mikäli harjoittamassanne verottomien terveys- tai hoivapalveluiden yhteydessä luovutatte asiakkaalle tavaroita, jotka liittyvät annettavaan hoitoon, suosittelemme kyseisen tavaran verokohtelun selvittämistä verohallinnon antaman tiedotteen vuoksi. Esimerkkeinä asiakkaalle hoidon yhteydessä luovutettavista tavaroista voisivat olla uniapnean hoidossa käytettävä hengitysmaski, kuulokoje tai fysioterapeutin valmistamat erityispohjalliset.