PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verottoman vientimyynnin edellytyksenä ei ole, että asiakas on elinkeinonharjoittaja

KHO:n tulkinta laajentaa verottoman vientimyynnin käsitettä. Myynti voi olla veroton vientimyynti myös tilanteessa, jossa yksityishenkilö noutaa tavarat Suomesta. Edellytyksenä on, että myyjä tekee vienti-ilmoitukset ja saa Tullin poistumisvahvistetut luovutuspäätökset.

Korkein hallinto-oikeus antoi 24.1.2017 vuosikirjaratkaisun KHO:2017:11, jossa oli kyse tavaroiden myynnistä Venäjälle. Päivittäistavaroita tukkukauppana myyvän yhtiön asiakkaat olivat pääasiassa venäläisiä yrityksiä. Venäläiset ostajat noutivat tavarat Suomessa olevasta varastosta niin sanottujen kuriirien avustuksella. Kuriirit olivat yksityishenkilöitä. Tulli oli edellyttänyt, että myynneistä tehdään vienti-ilmoitukset, koska asiakkaiden ostomäärät osoittivat, että tavaroita vietiin elinkeinotoiminnan tarkoituksiin Venäjälle. Myyjä antoi sähköiset vienti-ilmoitukset ja sai ainakin osasta myynneistään Tullin poistumisvahvistetut luovutuspäätökset.

Arvonlisäverolain mukaan myynti ex works -ehdoin on verotonta, kun myynti tapahtuu ulkomaiselle elinkeinonharjoittajalle. Yksityishenkilöille ex works -ehdoin tapahtuvaa myyntiä ei ole arvonlisäverolaissa säädetty verottomaksi. Arvonlisäverodirektiivissä ei kuitenkaan ole vastaavaa vaatimusta. KHO katsoi, että tilanteessa, jossa tavarat on todistetusti viety yhteisön ulkopuolelle, näytön esittäminen ostajan asemasta elinkeinonharjoittajana ei ole tarpeen. Tämän vuoksi myyntien muina kuin elinkeinonharjoittajina pidettävien kuriirien katsottiin täyttävän verottomuuden edellytykset siltä osin kuin myynneistä oli annettu Tullille vienti-ilmoitukset ja myyjällä oli Tullin poistumisvahvistetut luovutuspäätökset.

Päätös selkeyttää EU:n ulkopuolelle tavaroita myyvien yhtiöiden asemaa, kun tavaroita EU:n ulkopuolelle myyvien yhtiöiden ei tarvitse hankkia todisteita ostajan elinkeinonharjoittajan statuksesta. Vienti-ilmoitukset tulee kuitenkin tehdä kaikista myynneistä.