PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille on päivitetty

Verohallinto on päivittänyt verotusohjeen yleishyödyllisille yhteisöille (14.2.2019, diaarinumero VH/3138/00.01.00/2018). Ohje on pääosin pysynyt ennallaan. Ohjetta on päivitetty ja tarkennettu lähinnä viimeaikaisen oikeuskäytännön vuoksi.

Ohjeen päivitykset

Ohjeeseen on lisätty korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2018:133, jossa koulutustoimintojen siirron jälkeen yhtiölle ei enää jäänyt varsinaista yleishyödyllistä toimintaa. Yhtiö ainoastaan vuokrasi omistamiaan kiinteistöjä yleishyödylliseen toimintaan. Koulutustoimintojen siirron jälkeen yhtiötä ei enää pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä.

Urheiluseurojen osalta ohjetta on tarkennettu siten, että maksullista toimintaa voidaan pitää verovapaana silloin, kun toimintaa ei harjoiteta kilpailuolosuhteissa elinkeinotoiminta harjoittavien yritysten kanssa. Lisäksi ohjeeseen on lisätty ampumaratatoimintaa koskeva KHO 2017:191. Päätöksessä verovapaata oli seuran jäseniltä veloitetut maksut harjoittelusta, mutta myös ulkopuolisilta tahoilta saadun tulot, sillä niiden katsottiin liittyvän läheisesti seuran yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Näin siitäkin huolimatta, että seuran toiminta oli ylijäämäistä, kun ylijäämä käytettiin yleishyödylliseen toimintaan. Myös harjoitusten yhteydessä harjoitettu puhvettitoiminta liittyi läheisesti seuran yleishyödylliseen toimintaan ja oli verovapaata. Päätökseen on viitattu myös ohjeen luvussa, jossa käsitellään kahviloita, ravintoloita ja kioskeja.

Kokonaan uutena lukuna ohjeeseen on otettu metsästysseuroja koskeva ohjeistus. Luvussa käsitellään sitä, millä edellytyksillä metsästysseuraa voidaan pitää yleishyödyllisenä yhteisönä. Lisäksi luvussa on ohjeistettu, milloin metsästysmatkojen, metsästysoikeuksien ja lihan myynti on seuran veronalaista elinkeinotoimintaa. Luvussa on käsitelty myös metsästysmajan vuokrauksesta saatuja tuloja.

Kiinteistötulojen osalta ohjeeseen on lisätty keskusverolautakunnan antama ennakkoratkaisu 2/2018 (ei lainvoimainen). Ratkaisussa katsottiin, että hakijan omistamat kiinteistöt olivat tapauksen olosuhteissa yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tarkoituksen mukaisessa käytössä, kun ne oli vuokrattu opiskelijoiden ja työssäkäyvien nuorten asunnoiksi käyvän vuokratason alittavasta vuokrasta.