PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verotustietojen automaattista luovutusta tiedotusvälineille on mahdollista vastustaa

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi ja ikä, henkilön valtionverotuksessa verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä jäännösvero ja veronpalautus. Sen sijaan esimerkiksi perintö- ja lahjaverotiedot tai verottajalle ilmoitettavat varallisuutta koskevat tiedot eivät ole julkisia. 

Verohallinto luovuttaa tiedot journalistisiin tarkoituksiin sähköisessä muodossa tiedotusvälineille 4.11.2020 niiden henkilöiden osalta, joiden ansio- ja pääomatulot verovuonna 2019 ovat olleet vähintään 100 000 euroa.

Verovelvollisilla on kuitenkin mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille. Tietojen luovuttamista voi vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.

Erityisiä perusteita voivat olla esimerkiksi terveyteen tai oman tai läheisten turvallisuuteen liittyvät syyt. Peruste voi liittyä myös oman ammatin tai työtehtävän hoitamiseen. Sitä vastoin pelkkä kielteinen suhtautuminen tietojen luovuttamiseen tiedostusvälineille ei ole riittävä peruste vastustamiselle. 

On myös hyvä huomata, että vastustamispyyntö koskee vain sähköistä tietojen luovuttamista tiedostusvälineille. Tiedotusvälineillä on siis mahdollisuus vastustamisesta huolimatta käydä katsomassa julkisia verotustietoja verotoimistoissa ja julkaista ne.

Vastustamispyyntö tulee toimittaa Verohallinnolle viimeistään 1.10.2020.

Aiemman kokemuksemme mukaan Verohallinto on hyväksynyt julkaisun vastustamista koskevia pyyntöjä asiakkaillemme. Harkinnassa on tärkeää huomata, että tiedotusvälineet keräsivät ns. käsipelillä vuonna 2019 tietoa henkilöistä, jotka olivat vastustaneet tietojensa julkaisemista, ja julkaisivat tiedot Verohallinnon päätöksestä huolimatta. 

 

Jos aihe herätti kysymyksiä tai haluat muuten keskustella  verotustietojen luovuttamisesta, autamme mielellämme.

Ota yhteyttä:

Charlotta Olkinuora
charlotta@olkinuora@pwc.com, puh. 050 342 7791

Veikko Niinikoski
veikko.niinikoski@pwc.com, puh. 040 352 4505

Minna Oksa
minna.oksa@pwc.com, puh. 040 581 2993