PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verovapaa käyttöomaisuusluovutus voi koskea myös liiketoiminnan lopettanutta

Osakkeiden myyntiä oli pidettävä verovapaana käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksena, vaikka yhtiö oli myynyt pääasiallisen liiketoimintansa.

Turun hallinto-oikeus antoi 4.11.2016 julkaisemattoman ratkaisun, joka koski osakkeiden myyntiä ja sitä, oliko kyseessä käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus. Yhtiö oli vuonna 2002 ostanut puolet samalla toimialalla toimineen B Oy:n osakkeista. Molemmat yhtiöt ovat tehneet mm. rakennusten maalaustöitä. Yhtiö oli vuonna 2008 myynyt harjoittamansa maalausurakointiliiketoiminnan ja tämän jälkeen sen pääasiallinen toiminta oli muodostunut sijoitus- ja vuokraustoiminnasta. Vuoden 2009 jälkeen yhtiön tulot olivat koostuneet lähinnä vuokra- ja osinkotuotoista. Yhtiöllä oli ollut kymmenen vuoden mittainen vastuu tekemistään urakoista, joten se oli tehnyt takuukorjaustöitä vielä vuoden 2009 jälkeen. Yhtiö oli myynyt omistamansa B Oy:n osakkeet B Oy:lle vuonna 2012.

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys, tuleeko osakkeiden luovutusta verottaa yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tulona vai onko kyseessä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluva verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutus. Hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n osakkeiden omistus ei ollut muuttanut luonnettaan, vaikka yhtiö oli luopunut maalausurakointiliiketoiminnasta, sillä yhtiö oli vielä tämän jälkeen tehnyt takuukorjaustöitä ja siten toiminut samalla toimialalla omistamansa B Oy:n kanssa. Yhtiö oli myös edelleen mainostanut maalaustoimintaa ja välittänyt asiakkaita B Oy:lle. Yhtiön pääosakas oli lisäksi B Oy:n hallituksen puheenjohtajana ollut aktiivisesti mukana sen operatiivisessa toiminnassa. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että osakkeet ovat toiminnallisen ja hallinnollisen yhteyden perusteella kuuluneet yhtiön käyttöomaisuuteen vielä osakkeiden luovutushetkellä ja osakkeiden luovutuksesta saatu voitto on siten yhtiölle verovapaata tuloa.