PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viron yritysverotusta koskevat muutokset muutettuina voimaan ensi vuonna

Pledge Tax on peruttu, mutta konserninsisäiset lainat tulevat yhteisöveron piiriin, jos lainan tarkoitus on voittovarojen jakaminen.

Uutisoimme aikaisemmin Viron valtiovarainministeriön ehdotuksesta, jonka tarkoituksena on estää Viron yritysverojärjestelmän hyväksikäyttö. Alkuperäisen suunnitelman mukainen ehdotus ns. Pledge Taxistä, eli tietyin edellytyksin konserninsisäisiä lainoja koskevasta verosta, päätettiin myöhemmin vetää pois. Korvaavaa vaihtoehtoa varojenjaon veronalaiseksi saattamisesta on etsitty siitä saakka.

Tuloverolakiin tulevat muutokset hyväksyttiin viime viikolla pikavauhdilla. Ne astuvat voimaan 1.1.2018. Tuloverolakiin otettiin Pledge Taxia koskevan säännöksen tilalle uusi konserninsisäisiä lainoja koskeva tarkennus. Säännöksen mukaan virolaisen yhtiön tulee maksaa yhteisöveroa lainasta, jonka yhtiö on antanut osakkeenomistajalle, mikäli olosuhteiden katsotaan olevan sellaiset, että lainan katsotaan olevan piilotettua varojenjakoa.

Toisin kuin ehdotetun Pledge Taxin osalta, veronkiertosäännöksen nojalla maksuunpantua veroa ei voi saada takaisin. Kahdenkertainen verotus vältetään siten, että vastaavalta määrältään jaetut osingot ovat verovapaita.

Lakimuutoksen myötä tuloverolakiin lisätään myös käännettyä näyttötaakkaa koskeva määräaika. Muutoksen myötä yhtiön on veroviranomaisen pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys kyvystä ja aikomuksesta maksaa laina takaisin, mikäli laina-aika ylittää 48 kuukautta. Muussa tapauksessa lainan voidaan katsoa olevan piilotettua varojenjakoa. Käännetty näyttötaakka soveltuu emo- ja sisaryhtiöille annettuihin lainoihin.

Vaikka säännösuudistukset tulevat voimaan 1.1.2018, käännettyä näyttötaakkaa sovelletaan Pledge Taxin tavoin myös lainoihin, jotka on laskettu liikkeelle tai joiden ehtoja on muutettu 1.7.2017 tai sen jälkeen.

Tuloverolain muutos osingonjakohuojennusta koskevilta osin sen sijaan hyväksyttiin muuttamattomana, ja muutos astuu voimaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti 1.1.2018. Tasaisesti jaetusta osingosta maksetaan tulevaisuudessa 14 % veroa. Huojennettu määrä perustuu aiemman kolmen vuoden aikana jaettuihin osinkoihin ja tulee asteittain voimaan.
Viron verottajan on määrä antaa lisäohjeistusta muutoksiin liittyen.

Samassa yhteydessä on päätetty myös muista muutoksista. Muutokset on kuvattu tarkemmin Viron PwC:n aiheesta julkaisemassa uutiskirjeessä.

Olethan yhteydessä meihin, jos Viron verotuksen tulevat muutokset vaikuttavat yritystoimintaasi.

Kysyttävää Viron yritysverotuksesta tai muusta verotukseen liittyvästä? Ota yhteyttä!