PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vuoden 2019 alusta maksetut palkat ja palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin

Tulorekisteriin tullaan ilmoittamaan kattavasti kaikki tulotiedot 1.1.2019 alkaen. Rekisteri tulee pitämään sisällään kattavat tiedot henkilöille maksetuista palkka-, eläke- ja etuustuloista. Työnantajien lisäksi näitä suorituksia maksavat ja ilmoittavat mm. yhdistykset, säätiöt, yhtymät, asunto-osakeyhtiöt, kotitaloudet ja sijaismaksajat.