PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vuoden 2019 alusta maksetut palkat ja palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin

Tulorekisteriin tullaan ilmoittamaan kattavasti kaikki tulotiedot 1.1.2019 alkaen. Rekisteri tulee pitämään sisällään kattavat tiedot henkilöille maksetuista palkka-, eläke- ja etuustuloista. Työnantajien lisäksi näitä suorituksia maksavat ja ilmoittavat mm. yhdistykset, säätiöt, yhtymät, asunto-osakeyhtiöt, kotitaloudet ja sijaismaksajat.

Tulorekisteriin reaaliaikaisesti ilmoitettavat maksuilmoitukset korvaavat palkkojen kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset, joita nykyisin annetaan erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot tullaan antamaan ko. maksatuksen jälkeen yhdellä ilmoituksella eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuotta 2018 koskien.

Mitä tietoja rekisteriin ilmoitetaan?

 • Verovapaat ja veronalaiset palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot (kuten esim. apurahat ja stipendit)
 • Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset
 • Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulot.

Ketkä käyttävät rekisterin tietoja?

 • Tulorekisterin tietoja käyttävät ne tahot, joilla on siihen lain perusteella oikeus.
 • Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto, Työeläkelaitokset, sekä Eläketurvakeskus.
 • Suunnitelmien mukaan vuonna 2020 rekisterin tietoja tulevat käyttämään myös Työ- ja elinkeinoministeriö, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, sekä työsuojeluviranomainen.

Mitkä asiat muuttuvat ilmoittamisen suhteen?

Oleellisimpia käytännön muutoksia ilmoittajien osalta ovat mm. seuraavat:

 1. Tulotieto pitää antaa aina – ei euromääräistä alarajaa (kuten aikaisemmin tietyissä tapauksissa).
 2. Tulotieto pitää antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksatuspäivästä, kuitenkin niin että jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, tulotieto voidaan antaa tätä seuraavana arkipäivänä.
 3. Tulotieto pitää antaa maksupäiväkohtaisesti, joten jos maksaja maksaa palkkoja joka päivä, pitää jokaisesta maksusta antaa tieto viiden kalenteripäivän kuluessa.
 4. Jos on perusteltu syy, miksi maksaja ei voi antaa ilmoitusta sähköisesti, voi paperisen ilmoituksen antaa 8 kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä lukien.
 5. Jos luontoisedun lisäksi ei makseta erikseen rahapalkkaa, pitää maksutieto antaa viimeistään luontoisedun antamista seuraavan kuukauden 5. päivänä.
 6. Maksaja voi ilmoittaa pakolliset minimitiedot tulosta (joka vastaa pitkälle nykyistä kausi-ilmoittamista) tai maksaja voi antaa vapaaehtoisesti laajemmat tiedot esim. erittelyn rahapalkoista sen sijaan että ilmoitettaisiin yhteissumma, ja muun muassa maksettujen palkkojen kertymisajanjakso, työstä poissaoloajat jne.
 7. Vain mahdollisimman tarkat tiedot antanut maksaja voi jatkossa säästyä mm. erillisten etuushakemusten laatimiselta, jos tähän vaadittavat tiedot on jo annettu etukäteen tulorekisteriin. Ilmoittaja saa siten jatkossa hyötyä siitä, että tiedot annetaan vapaaehtoisesti mahdollisimman tarkasti.

Tulorekisteri ja asianhoitajan valtuuttaminen

Tulorekisterin valtuutukset tehdään pääsääntöisesti Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-valtuutus olisi suositeltavaa antaa asianhoitajalle heti, mutta joissakin tilanteissa tämä ei ole vielä mahdollista.

Jos yrityksellä ei ole kaupparekisterissä tai YTJ:ssä suomalaista Y-tunnusta tai tietoa nimenkirjoitusoikeudesta, ei Suomi.fi-valtuutuksen antaminen ole mahdollista. Täten esimerkiksi osa yhdistyksistä, säätiöistä ja ulkomaisista yrityksistä ei voi teknisesti antaa valtuutusta Suomi.fi-palvelussa. Tämän johdosta nykyistä Katso-palvelun valtuutusta voi käyttää tulorekisterin valtuutusasioissa Katso-palvelun elinkaaren loppuun asti, joka on näillä näkymin 31.12.2019.

Jos sinulla on kysymyksiä tulorekisteristä, autamme mielellämme.