PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vuodenvaihde lähestyy – älä jätä arvonlisäveroa vanhenemaan!

Vuosi vaihtuu ja tilikausi 1.1.–31.12.2017 vanhenee arvonlisäverotuksessa. Vielä on vuoden loppuun asti aikaa käydä läpi, onko vuodelta 2017 jäänyt arvonlisäveroa vähentämättä ja korjata annettuja ilmoituksia palautuksen saamiseksi.

Mistä arvonlisäveroa olisi voinut jäädä vähentämättä?

Verohallinto on muutaman vuoden ajan soveltanut lainvastaista linjaa verottomiin kiinteistö- ja osakekauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen arvonlisäverovähennyksissä. Vähennysoikeuksiin on aktiivisesti puututtu verotarkastuksissa ja kausivalvonnan yhteydessä. 

Korkein hallinto-oikeus on antanut Verohallinnon päätöksistä tehdyistä valituksista useita verovelvollismyönteisiä ratkaisuja, jotka poikkeavat Verohallinnon linjasta. Ratkaisujen myötä Verohallinnon linja muuttui ja uudelleenkirjoitettu ohje Arvonlisäveron vähennysoikeudesta julkaistiin viimein 24.11.2020.  

Yritysten kannattaa käydä läpi, onko viimeisen kolmen vuoden ajalla jälkiverotettu, puututtu kausivalvonnassa tai muutoin jätetty vähentämättä arvonlisäveroa esimerkiksi seuraaviin liiketoimiin liittyen:

  • Tytäryhtiö- tai osakkuusyhtiöiden osakkeiden myynti 
  • Sale and lease back -järjestelyt
  • Kiinteistöliiketoiminnan myynti
  • Kiinteistöjen myynti.

Huomaa myös aiempi uutisemme EUT:n tuore tuomio haastaa Suomen arvonlisäverolain.

Lisäksi jos yritys on rajoittanut yleiskulujen vähennysoikeuksia, laskentakaavat kannattaa päivittää.

Kuinka palautusta haetaan?

Arvonlisäveropalautusta haetaan kaikissa tilanteissa korjaamalla ao. kausien arvonlisäveroilmoituksia OmaVerossa.

 

Avustamme mielellämme palautusmahdollisuuksien arvioinnissa ja ilmoitusten korjaamisessa.