PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdysvalloissa iso verouudistusehdotus

Puiteohjelmassa esitetään muun muassa yritysverokannan laskua, muutoksia kansainväliseen verotukseen sekä korkokulujen vähennyskelpoisuuden rajoittamista.

Yhdysvaltain hallitus ja kongressin republikaanijohtajat ovat julkaisseet 27.9.2017 puiteohjelman koskien verolainsäädännön uudistuksia (”unified framework for fixing our broken tax code”). Ohjelmassa asetetaan tavoitteita mm. yritysverotuksen ja henkilöverotuksen verokantojen alentamiseksi. Tavoitteena on saattaa verouudistukset voimaan vuoden 2017 aikana.

Puiteohjelmassa esitetään muun muassa yritysverokannan laskemista 20 prosenttiin ja uutta 25 prosentin verokantaa tietyille henkilöyhtiöiden elinkeinotoiminnan tuloille. Lisäksi puiteohjelmassa esitetään siirtymistä malliin, jossa yhdysvaltalaisyrityksiä verotettaisiin vain niistä tuloista, jotka syntyvät Yhdysvalloissa (ns. alueellinen verotusjärjestelmä) sekä kertaluontoista pakollista veroa maahan kotiutettaville ulkomailla ansaituille voitoille. Tarkoituksena on myös poistaa tiettyjä verovapauksia ja verovähennyksiä, mutta säilyttää kuitenkin esimerkiksi tutkimus- ja kehitysvähennys.

Puiteohjelma kuvaa suunnitelmia hyvin yleisellä tasolla ja lopullisten päätelmien tekeminen sen perusteella on vielä tässä vaiheessa hankalaa. Tax Analystin toimittaja Stephanie Johnston kuvaakin puiteohjelmaa osuvasti Twitterissä: ”Puiteohjelma on hieman yli 1 500 sanan mittainen, tai 10 pt:n Helvetica-fontilla hieman yli kolme sivua Word-tekstiä. Jotkut päivittäiset kirjoitukseni ovat tätä pidempiä, mutta niiden tavoitteena ei ole korjata USA:n koko verotusjärjestelmää.”

Tästä huolimatta Yhdysvalloissa toimivien yritysten on hyvä arvioida muutosten mahdollisia vaikutuksia omaan toimintaansa sitä mukaa kun uudistus etenee.

Lue lisää Yhdysvaltain PwC:n julkaisusta Tax reform with significant impact on US inbound companies.