PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisöjen tulolähdejako poistumassa?

Valtiovarainministeriön kesäkuussa julkaisema lainsäädäntöhankkeeseen liittyvä muistio on käynyt lausuntokierroksella. Yleinen suhtautuminen yhteisöjen tulolähdejaon poistoon on myönteistä. Ehdotetun uudistuksen vaikutukset ovat laajoja, koska tulolähdejaon poisto koskisi lähtökohtaisesti mm. osakeyhtiöitä.