PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiöiden voittotasot Kiinan ja Australian viranomaisten huomion kohteeksi

Toimenpiteet Kiinassa ja Australiassa ovat esimerkkejä kehityssuunnasta, joka vaatii monikansallisia yhtiöitä keräämään, prosessoimaan ja analysoimaan suuria määriä tietoja siirtohinnoittelustaan.

Kiinan veroviranomaiset valvomaan monikansallisten yhtiöiden voittotasoja Kiinassa

Kiinan veroviranomaiset priorisoivat monikansallisten yritysten voittotasojen seurantaa veronkierron vastaisissa toimissaan. Toimien tarkoituksena on edistää kommunikaatiota ja yhteistyötä veroviranomaisten ja verovelvollisten välillä ja näin keskittyä joustavampaan ohjaukseen ja auttaa monikansallisia yrityksiä pienentämään siirtohinnoitteluriskejä. Pilottiohjelma voittotasojen seuraamiseksi on jo otettu käyttöön Jiangsun maakunnassa ja sen odotetaan laajenevan muihinkin maakuntiin ja kuntiin.

Monikansallisten yhtiöiden voittotasojen seuraamiseksi veroviranomaiset keräävät tietoja esimerkiksi veroilmoitusten ja maakohtaisten raporttien, siirtohinnoitteludokumentointien, vuosikertomusten, kaupallisten tietokantojen, kansainvälisesti vaihdettujen tietojen, verovelvollisten veroviranomaisille antamien vastineiden sekä verrokkitietojen kautta.

Pilottiohjelman myötä Kiinassa toimivien monikansallisten yhtiöiden, joilla on merkittäviä rajat ylittäviä konsernin sisäisiä liiketoimia, tulisi varautua voittotasojensa kasvavaan valvontaan sekä maakunnallisella että kansallisella tasolla. Yhtiöiden olisi suositeltavaa ennakoida ja hallinnoida riskitasoaan esimerkiksi arvioimalla mahdollisia siirtohinnoitteluriskejään, tarkastamalla onko siirtohinnoittelu noudattanut siirtohinnoittelupolitiikkaa ja ylläpitämällä yhteydenpitoa paikallisten veroviranomaisten kanssa.

Lisätietoa Kiinan menettelyistä

Australian verohallinnolta ohjeluonnos jälleenmyyjien voittotasoista

Australian verohallinto (”ATO”) on julkaissut ohjeluonnoksen, joka määrittelee ATO:n odotuksen paikallisten jälleenmyyjien voittotasoille. Ohjeluonnos sisältää voittotasot kolmelle tietylle toimialalle (lääke- ja biotiede, ICT sekä moottoriajoneuvot) sekä yleiselle kategorialle käsittäen jälleenmyyjät kaikilla muilla toimialoilla.

Uusi ohjeistus koskee pääasiassa jälleenmyyjiä, jotka ostavat tuotteet muilta konserniyhtiöiltä tai jotka myyvät digitaalisia tuotteita tai palveluita, joihin liittyvän aineettoman omaisuuden omistaja on ulkomainen konserniyhtiö. Esimerkiksi yleisen kategorian jälleenmyyjillä 2,1 % alhaisempi liikevoittoprosentti tarkoittaa korkeaa riskitasoa ja vastaavasti alhaista riskitasoa, jos liikevoittoprosentti on suurempi kuin 5,3 %. ATO:n määrittelemät voittotasot perustuvat sen viiden vuoden ajalta keräämäänsä vertailutietoon sekä paikallisista että ulkomaisista verrokeista. On kuitenkin hyvä huomata, ettei ATO:n ohjeistuksessa ole eroteltu rajoitetun riskin jälleenmyyjiä ja muita jälleenmyyjiä.

Siirtohinnoitteluriskiprofiili arvioitavaksi

Ohjeluonnos on viitekehys, jonka avulla verovelvolliset voivat arvioida oman siirtohinnoitteluriskiprofiilinsa alhaiseksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi. Useissa tapauksissa ATO:n vaatima voittotaso alhaisen riskitason yhtiöille on merkittävästi korkeampi kuin mitä verovelvolliset soveltavat ja siksi useiden verovelvollisten siirtohinnoitteluriskitaso voi muodostua korkeaksi. ATO:n ohjeluonnoksen voittotasot eivät kuitenkaan ole ns. ”safe harbours -tasoja”, vaan verovelvollisten täytyy edelleen varmistaa noudattavansa siirtohinnoittelusäännöksiä ja laatia siirtohinnoitteludokumentointi.

Harkitessaan kantaansa Australian tytäryhtiönsä siirtohinnoitteluriskitasosta, monikansalliset yhtiöt joutuvat pohtimaan asiaa myös liiketoimen toisen osapuolen näkökulmasta sekä arvioimaan australialaisen tytäryhtiön voittotasoa suhteessa muiden toimintamaiden voittotasoihin ja näiden tietojen läpinäkyvyyteen maakohtaisen raportin kautta. Todennäköisesti useat verovelvolliset eivät tule päätymään ATO:n ohjeluonnoksen mukaiselle alhaisen siirtohinnoitteluriskin mukaiselle voittotasolle. Näin ollen verovelvollisten on hyvä tarkastaa siirtohinnoittelupolitiikkansa ja -dokumentointinsa siitä lähtökohdasta, että ATO tulee ne tarkastamaan.

Lisätietoa Australian ohjeistuksesta

Järjestelmät valmiina?

Toimenpiteet Kiinassa ja Australiassa ovat esimerkkejä kehityssuunnasta, joka vaatii monikansallisia yhtiöitä keräämään, prosessoimaan ja analysoimaan suuria määriä tietoja siirtohinnoittelustaan.

Onko yritykselläsi jo työkalut, joiden avulla yksityiskohtaisten ja reaaliaikaisten tietojen saaminen on mahdollista?

Tulemme mielellämme keskustelemaan, löytyisikö meiltä ratkaisuja automatisoida tietojen keräämistä ja analysointia esimerkiksi siirtohinnoittelumallin seuraamiseksi sekä ajantasaisen raportoinnin varmistamiseksi. Automatisointia voidaan tehdä joko suoraan järjestelmiin tai erillisillä työkaluilla järjestelmien oheen.