PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yleishyödyllisen yhdistyksen kahvilatoiminnan tuotto oli vapaata tuloa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on vuosikirjapäätöksessään KHO:2015:174 katsonut, että yleishyödyllisen yhdistyksen harjoittamasta latukahvilatoiminnasta saama tulo ei ollut yhdistyksen veronalaista elinkeinotuloa. Näin ollen kahvilatoiminnasta saatu tuotto oli verovapaata.

Kyseisessä tapauksessa yhdistyksellä oli ulkoilumaja kaupungin ylläpitämän ulkoilureitin varrella. Ulkoilumajassa harjoitettua kahvilatoimintaa pidettiin yllä talkoovoimin hiihtokauden ajan viikonloppuisin ja hiihtolomaviikkojen ajan. Vuonna 2011 kahvila oli auki yhteensä 25 päivää. Toiminta perustui jäsenten talkootyöhön. Kertyneiden tulojen määrä vuonna 2011 oli 6 1114,95 euroa ja kulujen 6 585,39 euroa, josta 5 302,34 oli kiinteistön käyttökuluja. Tuotoista 5 869,95 oli kahvilatoiminnan myyntituloja. Kahvilan palvelut olivat myös muiden kuin yhdistyksen jäsenten käytössä.

Tuloverolain mukaan saman lain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Vuodelta 2011 toimitetussa verotuksessa A ry:tä oli pidetty edellä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä, mutta yhdistyksen harjoittama latukahvilatoiminta katsottiin elinkeinotoiminnaksi.

Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi A ry:n oikaisuvaatimuksen, eikä myöskään hallinto-oikeus muuttanut ratkaisua. Hallinto-oikeuden mukaan latukahvilatoiminta oli jatkuvaa ja säännöllistä ja latukahvilan palveluja käyttivät myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. Näin ollen toiminnan katsottiin täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit.

A ry valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka arvioi tilannetta lopulta toisin. Kun asiassa otettiin huomioon latukahvilatoiminnan liittyminen läheisesti A ry:n varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan, latukahvilatoiminnasta saadun tulon vähäinen määrä, toiminnan perustuminen talkootyöhön ja se, ettei A ry:n latukahvilatoimintaa voitu katsoa harjoitetun kilpailuolosuhteissa, ei toiminnasta saatua tuloa ollut pidettävä yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja oikaisulautakunnan päätökset, ja yhdistyksen verotusta verovuodelta 2011 oli muutettava siten, että latukahvilatoiminnasta saatu tulo poistetaan yhdistyksen veronalaisista tuloista.

Lue KHO:n päätös (KHO:2015:174)