PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintä

Verohallinto on antanut uuden ohjeen Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (dnro A119/200/2016, 17.3.2017). Ohje korvaa Verohallinnon ohjeen Talkootyön verotus (dnro 508/32/2005, 12.10.2005).

Uudessa Verohallinnon ohjeessa käsitellään laajasti yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoistoimintaa ennakkoperinnän näkökulmasta. Ohjeessa on esitetty tarkennuksia Verohallinnon linjauksista yleishyödyllisten yhteisöjen yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin ja annettu lukuisia esimerkkejä tällaisista tilanteista. Verohallinnon mukaan ohjeella ei kiristetä nykyistä verotuskäytäntöä. Päinvastoin, useat ohjeessa esitetyt linjaukset tarkoittavat verotuskäytännön lieventymistä.

Mikäli vapaaehtoistoiminnasta annettavasta edusta sovitaan etukäteen vapaaehtoistyöntekijän kanssa, voidaan etu katsoa edelleen saajansa veronalaiseksi ansiotuloksi. Tästä syystä on oltava tarkka niistä ehdoista, joiden perusteella esimerkiksi talkootyötä tehdään.

Jos toiminnan veroseuraamukset mietityttävät, avustamme mielellämme toiminnan luonteen arvioinnissa ja mahdollisen ennakkoratkaisun hakemisessa.