PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yleiskatsaus veroraportoinnin digitalisaatiosta

Sähköisen laskutuksen säädöksiä ja trendejä Euroopan komissio arvioi laskutussääntöjen nykyaikaistamisen kokonaisvaikutuksia Toinen laskutusdirektiivi (SID), jolla säädellään laskujen alv-sääntöjä, on vuodesta 2014 alkaen lisännyt e-laskujen käyttöä EU:n sisäisessä kaupankäynnissä. Sähköisen laskutuksen käyttöönoton hyödyt näkyivät erityisesti pk- ja mikroyrityksissä. Pk-yrityksissä laskutuksen aiheuttama rasite väheni noin 55 %, kun rakenteetonta sähköistä laskutusta otettiin laajemmin käyttöön, esim.PDF-laskut. SID otti lisäksi käyttöön liiketoiminnan hallintaa varten konseptin. Se luo luotettavan tarkastusketjun (BCAT), jonka avulla pystytään osoittamaan sähköisen laskun eheys ja aitous.

Kreikka määritteli pakollista sähköistä laskutusta koskevat vaatimukset

Kreikan viranomaiset julkaisivat sähköisen laskutuksen muotovaatimukset. Sähköisen laskutuksen muotovaatimukset, koskevat  yritysten välistä liiketoimintaa, poislukien julkisten hankintojen yhteydessä toteutettuja liiketoimia. Sähköisten laskujen tulee olla CEN / TC 434 – Electronic Invoicing -standardin ja Peppol Core Invoice Specification -vaatimusten mukaisia.

Yritysvero-compliancen digitalisointi

OECD julkaisi 25.2.2020 ohjeet ja tietorakenteet tukemaan TRACE-aloitteen (Treaty Relief and Compliance Enhancement) teknistä toteutusta. TRACE-aloite tukee verohallintojen välistä tietojen vaihtoa helpottaakseen yhteisen siirtojärjestelmän laajempaa käyttöä. TRACE-aloitteen tarkoituksena on helpottaa oikean lähdeverokannan soveltamista jo lähdeveropidätystä tehtäessä ja siten vähentää lähdeveroja koskevia jälkikäteisiä palatushakemuksia. Standardit auttavat Suomea TRACEn implementoinnissa.

Arvonlisäveron digitalisointi

EU torjuu ALV-petoksia maksutietojen avulla

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 18.2.2020 uudet toimenpiteet maksutietojen siirtämisen ja vaihtamisen osalta verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi.

Vuodesta 2024 alkaen CESOP (Central Electronic System of Payment information) eli keskitetty sähköinen maksujärjestelmä tallentaa maksutietoja sekä EU:n sisäisistä että rajat ylittävistä kolmansille maille ja alueille suoritetuista maksuista. Tiedot säilytetään viiden vuoden ajan. Kansalliset veroviranomaiset voivat tarkastaa ja verrata tietoja muista lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. Toimenpide auttaa veroviranomaisia valvomaan tehokkaasti alv-velvoitteiden täyttymistä rajat ylittävissä yrityksiltä kuluttajille suuntautuvissa tavaroiden ja palveluiden toimituksissa.