PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ympäristö- ja pakkausveroja käyttöön useissa EU-maissa

Osana ympäristöpolitiikkaansa jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia ohjauskeinoja ympäristön suojelemiseksi. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita erilaiset ympäristölle haitallisille tuotteille määrättävät haittaverot ja tuotepakkauksille määrättävät pakkausverot.