PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ympäristö- ja pakkausveroja käyttöön useissa EU-maissa

Osana ympäristöpolitiikkaansa jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia ohjauskeinoja ympäristön suojelemiseksi. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita erilaiset ympäristölle haitallisille tuotteille määrättävät haittaverot ja tuotepakkauksille määrättävät pakkausverot.

Tammikuusta 2018 alkaen Puolassa toimiva ulkomaalainen yritys, joka tekee pakkauksen tai pakatun tuotteen yhteisöhankinnan tai maahantuonnin Puolassa voi olla velvollinen rekisteröitymään kansalliseen jäterekisteriin ja suorittamaan vuosittaisen ns. product feen. Rekisteröityminen on tullut tehdä 6 kuukauden kuluessa, 24.7.2018 mennessä.

Myös Unkarissa on voimassa erityinen ympäristövero tiettyjen tullitariffien alaisille tuotteille (mm. pakkausmateriaalit, elektroniikkatuotteet, jotkut öljytuotteet, jotkut muovituotteet, jotkut kemialliset tuotteet kuten saippuat ja kosmetiikka). Yritys, joka maahantuo tai tekee kyseisten tuotteiden yhteisöhankinnan Unkarissa, voi olla velvollinen rekisteröitymään ja suorittamaan tuotteiden ja pakkausten painoon perustuvan haittaveron.

Vastaavan tyyppinen ympäristövero on käytössä Romaniassa. Myös Ranskassa suunnitellaan veroa muovipakkauksille.

Tiedossamme on tapauksia, joissa toisen EU-maan viranomaiset ovat vaatineet suomalaisyrityksiä selvittämään liiketoimiaan ko. maassa ympäristöverojen soveltumisen näkökulmasta. Rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä on voitu määrätä rangaistusmaksuja. Mikäli yrityksenne harjoittaa pakattujen tuotteiden maahantuontia tai tekee pakattujen tuotteiden yhteisöhankintoja jossakin Euroopan maassa, on suositeltavaa selvittää, kohdistuuko toimintaan paikallisia ympäristöverorekisteröinti- ja raportointivelvoitteita.