PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ajankohtaista yhdistyksille ja säätiöille keväällä 2021

Viimeisimmässä yhdistyksille ja säätiöille suunnatussa, 12.5.2021 pidetyssä webinaarissamme kävimme läpi kirjanpitolain, arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen ajankohtaisia asioita sekä yhtiöittämistä. Alta voit lukea koosteen tilaisuuden annista ja ladata webinaaritallenteen. 

Kirjanpitolain ajankohtaiskatsaus

Webinaarissa kävimme läpi kirjanpitolautakunnan ja lainsäädännön ajankohtaiset asiat liittyen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Kirjanpitolautakunta julkaisi hiljattain tarkentavaa ohjeistusta tilinpäätöksen allekirjoituksiin, etenkin sähköisiin allekirjoituksiin. Nostimme myös esille havaintomme siitä, että PRH:n säätiövalvonta on tietyissä tilanteissa edellyttänyt toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen päiväämistä ja allekirjoittamista erikseen. Käsityksemme mukaan ainakin tähän asti on ollut riittävää, että tilinpäätöksen allekirjoitusten yhteydessä mainitaan allekirjoitusten koskevan toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

Käsittelimme viime aikoina kirjanpitolautakunnalta sekä poikkeuslainsäädännöstä tulleita helpotuksia tilinpäätöksen laatimisen, laissa edellytettyjen kokousten ja tilinpäätöksen rekisteröimisen määräaikoihin. Nostimme esille myös kirjanpitolautakunnan päivittämän kirjanpidon menetelmiä ja aineistoja koskevan yleisohjeen, joka on nyt päivitetty voimassa olevan kirjanpitolain vaatimuksia vastaavaksi. Yleisohje antaa hyviä esimerkkejä ja käytännön opastusta mm. tositteiden sisältövaatimuksiin ja kirjanpitomerkintöihin sekä kirjanpidon laatimiseen ja kirjanpitoaineiston säilyttämiseen.

COVID-19-suojavarusteiden arvonlisäverottomuus ja tuontitullittomuus jatkuu vuoden 2021 loppuun – koskee myös yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä

Webinaarissa kerroimme arvonlisäverotuksen ajankohtaisista kuulumisista. COVID-19-epidemian torjumisessa käytettyjen suojavarusteiden hankinnan arvonlisäverottomuuden ja tuontitullittomuuden määräaika jatkuu 31.12.2021 saakka (voimassaoloaika 30.1.2020–31.12.2021).  

Suojavarusteiden ostaja voi olla arvonlisäverolain 38 c §:n mukaan toimija, joka luovuttaa varusteet vastikkeetta julkisen sektorin sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelun käyttöön. Tarkennuksena arvonlisäverolaissa tarkoitettujen yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden osalta tulee huomata, että myös näiden hankkimiin suojatarvikkeisiin soveltuu arvonlisäverottomuus samoin kuin julkisen sektorin hankintoihin. 

Arvonlisäverottomuuden soveltumisen edellytyksenä on, että suojavarusteet on hankittu jaettavaksi tai asetettavaksi maksutta käyttöön sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada COVID-19-taudin tai jotka osallistuvat COVID-19-epidemian torjumiseen. Varusteiden tulee jäädä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajan omistukseen.

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousi 15 000 euroon

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on vuoden 2021 alusta lähtien 15 000 euroa. Jos yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminnasta saama tulo jää liikevaihtorajan alle, toiminta on arvonlisäverotonta.  Alarajaa ei kuitenkaan sovelleta, jos yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kaikesta liiketoiminnastaan.

Jos liikevaihto on yli 15 000 mutta alle 30 000 euroa, on mahdollisuus saada huojennus osasta arvonlisäveroa ns. alarajahuojennuksena, jolloin maksettua arvonlisäveroa palautetaan käytännössä takaisin.

Ajankohtaista tuloverotuksessa

Webinaarissa keskusteltiin yhtiöjärjestyksen merkityksestä yleishyödyllisyyttä arvioitaessa. Olemme kirjoittaneet asiasta Osakeyhtiön yleishyödyllisyys tuloverotuksessa – yhtiöjärjestyksen merkitys -artikkelin, josta voit kerrata webinaarissakin käsitellyt suositellut jatkotoimenpiteet. Lisäksi webinaarissa käsiteltiin mm. yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi, Verohallinnon päivittämää verotusohjetta yleishyödyllisille yhteisöille sekä mahdollisen lähdeveron asettamista mm. yleishyödyllisten yhteisöjen saamille osinkotuloille. 

Yhtiöittämisen erityispiirteitä yhdistyksissä ja säätiöissä

Käsittelimme webinaarissa yhtiöittämisen perusteita. Verotuksen näkökulmasta kävimme läpi muun muassa tilanteita, joissa yhtiöittäminen voi olla perusteltua, sekä eri yhtiöittämistapojen olennaisimpia seurauksia verotuksessa. 

Juridiikan näkökannalta tarkastelimme tavanomaisia yhtiöittämistapoja ja niihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi käsittelimme muita keskeisiä yhtiöittämisessä huomioon otettavia asioita, kuten siirtyviä eriä ja niiden arvostamista sekä sopimuksiin, henkilöstöön ja uudessa rakenteessa toimimiseen liittyviä seikkoja. 

 

Katso webinaarin videotallenne täältä! (videon kesto yksi tunti)

Tilaa PwC:n uutiskirje